2020/003 Klacht over politie Amsterdam inzake binnentreden woning en de gebrekkige nazorg

Instantie
Rapportnummer
2020/003
Rapport

Verzoeker klaagt over de wijze waarop hij door de politie is behandeld nadat de politie zijn woning was binnengetreden en er in zijn woning geen hennep was aangetroffen.

Verzoeker vindt dat er door de politie geen enkele nazorg is verleend nadat zijn woning was binnengetreden. Er is geen wijkagent langs geweest. Ook heeft niemand van de politie contact opgenomen met de buren om te laten weten dat er niets aan de hand was bij verzoeker.

De politie kreeg een melding over een sterke wietlucht bij portiekwoningen. Toen de politie ter plaatse kwam, rook zij inderdaad een wietlucht. De politie belde bij meerdere huisdeuren in het portiek aan. Op enig moment wilde de politie verzoekers woning betreden om te kijken of daar een hennepplantage was. Nadat een machtiging tot binnentreden was afgegeven, trad de politie verzoekers woning binnen. De politie trof geen hennep in zijn woning aan.

De ombudsman komt tot het oordeel dat de nazorg die de politie aan verzoeker heeft geboden onvoldoende is geweest. Naar aanleiding van de melding stelt de politie bij meerdere huisdeuren te hebben aangebeld. Ook heeft de politie met (een) bewoner(s) gesproken. Verzoeker woont in een portiekwoning waardoor voor buren snel zichtbaar is dat de politie aanwezig is en zij een woning binnentreedt. Gelet op deze omstandigheden had de politie kunnen verwachten dat het binnentreden invloed zou hebben op het beeld dat de bewoners van verzoeker hebben. Verzoeker kan dit effect niet ongedaan maken op dezelfde manier als de politie dat kan. De Nationale ombudsman is dan ook van oordeel dat van de politie mocht worden verwacht dat zij verzoekers buren had laten weten dat er bij verzoeker niets aan de hand was. Het is aan de politie om te bepalen welke actie passend en praktisch haalbaar is. Door verzoekers buren deze informatie niet te geven, heeft de politie het vereiste van goede informatieverstrekking geschonden.

De Nationale ombudsman beveelt de politiechef aan om schriftelijk excuses aan te bieden voor het geven van onvoldoende nazorg.

Instantie:

Klacht:

wijze waarop verzoeker door de politie is behandeld nadat de politie zijn woning was binnengetreden en er in zijn woning geen hennep was aangetroffen.

Oordeel:
Gegrond