Politie mist cijfers over hennepacties

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Drie politieagenten voor een woning, natuur op de achtergrond

  De politie ontbeert betrouwbare cijfers over hennepacties waarbij niets wordt aangetroffen dat duidt op een hennepkwekerij. Dit constateert de Nationale ombudsman na zijn onderzoek naar het binnentreden van de politie op zoek naar hennepkwekerijen. De politie mist informatie over hoe vaak wordt binnengetreden in woningen en op basis van welke informatie en  in hoeveel gevallen er een hennepkwekerij is aangetroffen. Ook registreert de politie niet of, in de gevallen dat er geen kwekerij werd aangetroffen, er aanwijzingen waren die wijzen op het eerder bestaan van een kwekerij of een kwekerij in aanbouw.

  De ombudsman doet de aanbeveling om het registratiesysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH) zodanig aan te passen dat betrouwbare cijfers gegenereerd kunnen worden. Als dat binnen afzienbare tijd niet mogelijk is, zouden deze cijfers handmatig moeten worden bijgehouden. Over één jaar wil de ombudsman betrouwbare cijfers van de politie ontvangen.

  Het binnentreden in een woning is een vergaande inbreuk op het huisrecht van burgers. Dit zeer ingrijpend politieoptreden is erg belastend voor de burger. Met enige regelmaat ontvangt de Nationale ombudsman klachten van burgers over de politie, die hun woning is binnengetreden om  een hennepkwekerij te ontmantelen, waarbij de politie niets heeft aangetroffen. De ombudsman laat zich niet uit over het beleid en de strenge aanpak van hennepteelt, maar vindt wel dat de politie meer oog moet hebben voor de onschuldige burger.

  Om een goed beeld te krijgen van de praktijk zijn drie politie-eenheden bij het onderzoek betrokken en wel Limburg, Rotterdam en Zeeland-West-Brabant. Naast de gebrekkige registratie, constateert de ombudsman dat er geen uniformiteit is bij de voorwaarden die worden gesteld aan het afgeven van een machtiging tot binnentreden. Ook vindt hij dat de politie de burger actief moet inlichten over het binnentreden en ruimhartig moet overgaan tot het vergoeden van de schade wanneer er in de woning niets is aangetroffen dat duidt op een hennepkwekerij.

  Bijlagen

  Rapportbrief - Hennepacties (pdf, 269.55 kB)