2019/025 Vergoeding kosten van de bank bij conservatoir beslag

Rapportnummer
2019/025
Rapport

Bij verzoeker is door het Openbaar Ministerie gedurende een week conservatoir beslag gelegd op zijn rekening-courant. Hij is later vrijgesproken door het gerechtshof. De bank heeft bij hem 100 euro in rekening gebracht voor het beslag. Nu hij is vrijgesproken wil hij wil deze kosten terug ontvangen van het Openbaar Ministerie.

Het College van Procureurs-generaal geeft aan dat het beslag rechtmatig was. De latere vrijspraak van verzoeker maakt dat niet anders. Nu het beslag rechtmatig was, dienen de kosten hiervan voor rekening van verzoeker te komen.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat het Openbaar Ministerie in redelijkheid heeft kunnen komen tot het afwijzen van de kostenvergoeding. Nu uit het strafdossier de onschuld niet vast is komen te staan, is het beslag niet onrechtmatig geweest en komend de kosten hiervan voor zijn rekening.

Instantie: Openbaar Ministerie

Klacht:

met betrekking tot het weigeren van vergoeding van de kosten

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Openbaar Ministerie

Klacht:

met betrekking tot de gebrekkige motivering

Oordeel:
Gegrond