2017/047 Dienst Justitiële Inrichtingen lekt persoonlijke informatie uit gevangenisdossier

Publicatienummer
2017/047
Rapport

Verzoeker heeft gedetineerd gezeten en er is informatie uit zijn gevangenisdossier gelekt.

Verzoeker klaagt erover dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en/of de Dienst Justitiële Inrichtingen persoonlijke gegevens uit zijn gevangenisdossier heeft/hebben laten uitlekken, althans dat er door de staatssecretaris en/of de DJI onvoldoende waarborgen zijn gecreëerd om te voorkomen dat er informatie uit zijn gevangenisdossier is gelekt.

Hoewel de Nationale ombudsman niet kan vaststellen hoe en door wie de informatie is gelekt, lijkt het erop dat de informatie via de overheid is gelekt. Zoals de staatssecretaris heeft erkend, maakt de DJI gebruik van een verouderd systeem. De Nationale ombudsman acht het niet zorgvuldig dat de verstrekking van informatie aan instanties buiten de DJI in het huidige systeem niet wordt gelogd. Verder is de Nationale ombudsman van oordeel dat de staatssecretaris/DJI gelet op de persoon van verzoeker extra alert had(den) moeten zijn en extra zorgvuldig met de betreffende informatie hadden moeten omgaan. De Nationale ombudsman komt tot de conclusie dat het vereiste dat grondrechten - in dit geval het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer - dienen te worden gerespecteerd, is geschonden.

De Nationale ombudsman heeft met instemming kennis genomen van het feit dat de staatssecretaris bezig is met het realiseren van een nieuw systeem waarin meer waarborgen zullen worden gecreëerd om de privacy van gedetineerden te beschermen.

Instantie: Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie

Klacht:

persoonlijke gegevens uit verzoekers gevangenisdossier laten uitlekken, althans dat er door de staatssecretaris onvoldoende waarborgen zijn gecreëerd om te voorkomen dat er informatie uit zijn gevangenisdossier is gelekt

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Klacht:

persoonlijke gegevens uit verzoekers gevangenisdossier laten uitlekken, althans dat er door DJI onvoldoende waarborgen zijn gecreëerd om te voorkomen dat er informatie uit zijn gevangenisdossier is gelekt

Oordeel:
Gegrond