2014/063 IND laat asielzoekster aanvankelijk niet bijstaan door eigen advocaat

Rapportnummer
2014/063
Rapport

Verzoekster en haar drie dochters meldden zich op 10 januari 2014 bij het Aanmeld- centrum Ter Apel om asiel in Nederland aan te vragen.

Verzoekers klagen erover dat De Decentrale Planning, waarin naast de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het COA en de Raad voor Rechtsbijstand zijn vertegenwoordigd, weigerde de planning voor de behandeling van de asielverzoeken aan te passen, waardoor verzoekers tijdens de procedure niet konden worden bijgestaan door de advocaat van hun keuze.

Uit de reactie van de staatssecretaris blijkt dat hij het recht van vrije advocatenkeuze respecteert. Omdat deze vrije keuze logistieke problemen kan geven in het plannen van de gehoren is er een afspraak dat een voorkeursadvocaat zich moet stellen vóórdat de planningsprocedure, waaronder de plaatsing van de asielzoeker in (de Proces Opvang Locatie van) een AC en het toewijzen van een advocaat, is begonnen. De kans is reëel dat een voorkeursadvocaat zich te laat stelt, omdat uiterlijk op de derde dag na aanmelding de asielaanvraag wordt ingepland. Vast staat dat de heer W. zich schriftelijk heeft gesteld als voorkeursadvocaat van verzoekers op het moment dat de planning al was afgerond. Uit deze brief, maar ook uit de latere telefoongesprekken die de heer W. met een medewerker van de IND voerde, moet het voor het planningsbureau toch duidelijk zijn geworden dat verzoekster en haar dochters echt door de heer W. bijgestaan wilden worden. In dit geval was de stelbrief van de heer W. weliswaar te laat maar had hij wel aangeboden om naar AC Ter Apel te komen op een andere datum, zodat de oorspronkelijke planning van het planningsbureau maar een gedeeltelijke aanpassing behoefte. De Nationale ombudsman is dan ook, net zoals de staatssecretaris, van oordeel dat het op de weg van het planningsbureau had gelegen om samen met de heer W. te zoeken naar een andere datum voor de start van de asielprocedure in Ter Apel, zodat hij verzoekster en haar drie dochters daar kon bijstaan. Door dit na te laten heeft De Decentrale planning waarin de IND, het COA en de RvR zijn vertegenwoordigd, in strijd gehandeld met het vereiste van maatwerk.

Vereiste van Maatwerk, niet behoorlijk.

Instantie: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Raad voor Rechtsbijstand (RvR), Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Klacht:

Decentrale Planning (bestaande uit IND, RvR en COA) weigert planning aan te passen voor behandeling van asielverzoeken vrouw en haar drie dochters.

Oordeel:
Gegrond