2010/365: Man klaagt over sepotcode voor poging tot doodslag verkeersregelaar

Rapportnummer
2010/365
Rapport

Verzoeker bezocht de paardendagen in Driesum-Wouterswoude. Toen hij na afloop het parkeerterrein wilde afrijden, werd hij door een verkeersregelaar een bepaalde richting opgestuurd. Verzoeker wilde echter de andere kant op, omdat zijn familieleden daar stonden te wachten. Er volgde een confrontatie tussen verzoeker, zijn broer (die naast hem in de auto zat) en de verkeersregelaars X en Y en de politie kwam ter plaatse. Vervolgens deed X aangifte jegens verzoeker, waarna verzoeker diezelfde dag werd aangehouden op verdenking van het inrijden op verkeersregelaar X.

De officier van justitie heeft de zaak geseponeerd met code 02 (onvoldoende bewijs) wegens poging tot doodslag. Omdat twee getuigen een voor verzoeker ontlastende verklaring hebben afgelegd, heeft verzoekers raadsman de officier verzocht de sepotcode te wijzigen in 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt). De officier heeft het verzoek afgewezen.

Verzoeker klaagt erover dat het Openbaar Ministerie heeft geweigerd de sepotcode te wijzigen in sepotcode 01.

Gelet op de afgelegde verklaringen acht de Nationale ombudsman het aannemelijk dat verzoeker niet op X is ingereden en zich dus niet schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag. Hiermee is niet gezegd dat niet aannemelijk is geworden dat verzoeker zich aan een ander, minder ernstig delict heeft schuldig gemaakt.

Het Openbaar Ministerie heeft in strijd met het redelijkheidsvereiste gehandeld door sepotcode 02 voor poging tot doodslag te handhaven.

De Nationale ombudsman geeft de minister van Veiligheid en Justitie in overweging te bevorderen dat een nieuwe beslissing wordt genomen op het verzoek en dat daarbij de overwegingen van de Nationale ombudsman in acht worden genomen.

Instantie: Openbaar Ministerie te Leeuwarden

Klacht: Geweigerd om sepotcode 02 (onvoldoende bewijs) te wijzigen in sepotcode 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt). Oordeel:
Gegrond