Brief: Politie weigert terecht aangifte op te nemen

Rapport

Verzoeker kreeg een boete voor rijden door rood licht. Hij stelde beroep in bij de officier van justitie, maar wilde ook een aangifte doen tegen de politieambtenaar die de boete had uitgeschreven. Verzoeker wist namelijk heel zeker dat hij niet door rood was gereden en dat de agent de boete hem daarmee een oor aan probeerde te naaien. De agent deed het ook om stoer te doen naar zijn collega. De politie wilde echter geen aangifte opnemen. Verzoeker diende daar weer een klacht over in bij de politie, maar die werd niet-ontvankelijk verklaard.

De ombudsman vind in zijn algemeenheid dat een burger eenvoudig aangifte moet kunnen doen van een strafbaar feit en dat een politieambtenaar die aangifte ook moet opnemen. Alleen als al op voorhand, zonder enig verder onderzoek, en zonder de minste twijfel, kan worden vastgesteld dat de gedraging of gebeurtenis niet is als een strafbaar feit kan worden bestempeld, hoeft de politie geen aangifte op te nemen. Als de politie een aangifte niet wil opnemen kan het behoorlijkheidsvereiste van fair play in het geding zijn. Dat vereiste houdt in dat de overheid de burger de mogelijkheid geeft om zijn procedurele kansen te benutten en daarbij zorgt voor een eerlijke gang van zaken.

In deze zaak brengt de ombudsman op het bovenstaande uitgangspunt een nuance aan. De ombudsman is van mening dat de politie in deze zaak niet verplicht was om aangifte op te nemen. Verzoeker gaf alleen aan dat hij niet door rood had gereden en dat de agent stoer wilde doen voor zijn collega’s. Meer concretere omstandigheden die maakten dat er wel een aangifte zou moeten worden opgenomen noemde hij niet. Verder vond de ombudsman dat de politie verzoeker niet in zijn procedurele kansen had belemmerd. Verzoeker kon immers beroep instellen tegen de verkeersboete bij de officier van justitie. In die procedure kan hij aanvoeren dat hij niet door rood heeft gereden en dat de waarneming van de verbaliserend ambtenaar onjuist is geweest of zelf dat de ambtenaar valselijk proces-verbaal heeft opgemaakt. Een andere reden waarom de ombudsman het terecht vindt dat de politie (nog) geen aangifte hoeft op te nemen van een strafbaar feit, is dat dit weer de mogelijkheid opent voor de betrokken politieambtenaar om een aangifte tegen uw cliënt te doen van het doen van valse aangifte. De ombudsman vindt dit een onwenselijk scenario.

Instantie: Regiopolitie Den Haag

Klacht:

geweigerd aangifte op te nemen tegen valselijk proces-verbaal

Oordeel:

Niet gegrond