Van noodopvang naar noodopvang

Oproep: plaats Afghaanse gezinnen met spoed duurzaam in gemeente

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Een gezin loopt langs het hek van een asielzoekerscentrum

  De Nationale ombudsman/Veteranenombudsman, Kinderombudsman en het College voor de Rechten van de Mens vragen de staatssecretaris opnieuw aandacht voor Afghaanse vluchtelingen die al ruime tijd in Nederland verblijven. Deze, veelal grote, gezinnen verhuizen al maanden van noodopvang naar noodopvang, zonder zicht op een permanente plek. Dat is vanuit zowel mensenrechtelijk- als kinderrechtenperspectief onaanvaardbaar.

  De ombudsmannen en het College vragen in het bijzonder aandacht voor de Afghaanse evacuees. De Nederlandse overheid heeft zelf aangegeven een ereschuld te hebben aan deze evacuees, die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet voor de Nederlandse troepen in Afghanistan. Maar ondertussen gaan zij van noodopvang naar noodopvang. De kinderen in deze gezinnen lopen schade op in hun ontwikkeling. Bovendien verkleint het de kans voor hun ouders op succesvolle inburgering. De ombudsmannen en het College willen dat aan deze situatie snel een einde komt. Zij vragen staatssecretaris van der Burg dan ook om de Afghaanse gezinnen met spoed duurzaam onder te brengen in de toegewezen gemeenten, zodat de kinderen daar na de meivakantie kunnen starten met het onderwijs.

  Heumensoord

  De ombudsman bracht vorig jaar, samen met het College voor de Rechten van de Mens, een bezoek aan de noodopvang in Heumensoord. Zij vroegen toen al aandacht voor de omstandigheden waaronder Afghaanse vluchtelingen hier verbleven en riepen de toenmalig staatssecretaris op de noodopvang te sluiten en deze gezinnen duurzaam onderdak te geven.

  Bijlagen

  Brief - Zorgen opvang vluchtelingen (pdf, 96.18 kB)