Kinderen en ex-partners wachten lang

Ombudsmannen vragen opnieuw versnelling in hersteloperatie toeslagenaffaire

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  kinderen spelen samen bij de kinderopvang

  De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vragen staatssecretaris De Vries opnieuw om versnelling in de hersteloperatie toeslagenaffaire. De in het voorjaar van 2021 aangekondigde herstelregelingen voor kinderen en ex-partners zijn er nog altijd niet en ook de herijking laat lang op zich wachten. Bovendien is er grote achterstand bij het afhandelen van bezwaren.

  Gedupeerde ouders hebben recht op herstel. Daarvoor bestaan verschillende regelingen. Maar er moeten ook regelingen komen voor gedupeerde kinderen en ex-partners. Die regelingen en de uitvoering daarvan laten lang op zich wachten, omdat een Herstelwet eerst de noodzakelijke wettelijke basis moet leveren. Maar de verwachting is dat die wet pas eind dit jaar in werking kan treden. Dat duurt te lang, vinden de ombudsmannen. Zo'n 95.000 kinderen zijn geschaad op meerdere terreinen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Langer wachten betekent uitstel van dit zo noodzakelijke herstel, dat tijdens een volwassen leven niet meer kan worden ingehaald. Ook de bijna 10.000 ex-partners voelen zich in de steek gelaten door de UHT. Sommigen van hen kampen met hoge schulden. Het wachten brengt grote onzekerheid en spanningen met zich mee. Het voelt voor hen oneerlijk dat zij voorlopig geen compensatie van de UHT krijgen, terwijl hun exen al wel geld hebben ontvangen.

  Snel voortgang met herijking

  In 2021 kondigde de toenmalig staatssecretaris een herijking aan in het afhandelen van de hersteloperatie, om zo ouders beter te kunnen helpen. De ombudsman riep in zijn klachtenmonitor van 11 oktober 2021 op om hiermee snel voortgang te maken. Hij wijst erop dat dit nog altijd te lang duurt en vraagt de staatssecretaris nog voor de zomer te starten met de nieuwe werkwijzen, zodat ouders daadwerkelijk verbetering merken.

  Wettelijke bezwaartermijnen overschreden

  Als ouders het niet eens zijn met besluiten van UHT over herstel, kunnen zij bezwaar maken. De Nationale ombudsman krijgt al lange tijd van ouders en advocaten klachten over deze bezwaarfase. Die gaan met name over de overschrijding van de wettelijke termijn; dat is het geval bij bijna 700 bezwaarschriften. En ouders die vervolgens hun dossier opvragen, moeten daarop jaren wachten. De Nationale ombudsman maakt zich grote zorgen over de voortvarendheid en het gebrek aan informatieverstrekking daarover door de UHT.

  De ombudsman monitort voortdurend hoe de UHT omgaat met klachten. Het laatste rapport verscheen in oktober. Het eerstvolgende rapport zal in juli verschijnen.

  Bijlagen

  Brief aan staatssecretaris De Vries over hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire (pdf, 113.23 kB)
  Reactie staatssecretaris De Vries over gevraagde versnelling hersteloperatie kinderopvangtoeslag (pdf, 73.78 kB)