Veel interesse in spreekuren ombudsmannen op Bonaire

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  twee vrouwen in gesprek aan tafel tijdens spreekuur

  Op Bonaire hebben veel inwoners de spreekuren van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman bezocht. Verspreid over vier spreekuren werden ruim 80 vragen en klachten door het team in behandeling genomen.

  De klachten en signalen die het team van de Nationale ombudsman ontving, gaan over diverse overheidsinstanties, zoals het Openbaar Lichaam Bonaire, Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN), de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). De aard van de klachten heeft betrekking op onder andere de bejegening door en communicatie van overheidsinstanties, zoals het uitblijven van een reactie op aanvragen of informatie. Ook gaven diverse inwoners aan in een moeilijke financiële situatie te zitten, waardoor ze moeite hebben om rond te komen.

  De Kinderombudsman ontving met name klachten en vragen over onderwijs: de toegang tot onderwijs, thuiszitters, het ontbreken van een passende plek en de ingewikkelde combinatie van (jeugd/gezondheids)zorg en onderwijs. Daarnaast ontving het team ook een aantal vragen over jeugdzorg.

  De teams van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman behandelen momenteel alle binnengekomen klachten en signalen. En waar nodig betrekken zij de betreffende overheidsinstanties voor de juiste afhandeling van de klachten.

  Spreekuren op Saba en St. Eustatius

  Het streven is om nog dit jaar ook op Saba en St. Eustatius spreekuren te organiseren. Data, tijden en locaties van deze spreekuren worden, zodra deze bekend zijn, gecommuniceerd via nationaleombudsman.nl/caribisch-nederland en dekinderombudsman.nl.