Nationale ombudsman brengt bezoek aan Bonaire

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman

  De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, brengt in de week van 30 augustus een bezoek aan Bonaire. Hij organiseert een rondetafelbijeenkomst ter voorbereiding op de conferentie van de ombudsmannen van het Koninkrijk in 2022. Die conferentie gaat over de verhouding tussen burgers en de overheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk. En is een vervolg op de conferentie die de Nationale ombudsman in 2019 in Europees Nederland organiseerde. Ook brengt de ombudsman een bezoek aan zijn collega-ombudsman Gwendolien Mossel op Sint Maarten.

  Reinier van Zutphen: "Ik ben blij dat ik weer aanwezig kan zijn op Bonaire. Door de coronamaatregelen was het langere tijd niet mogelijk om te reizen. Als de maatregelen het toelaten, organiseer ik eind november ook rondetafelbijeenkomsten op Saba en Sint Eustatius."

  Bezoek aan Begeleid Wonen-voorziening en dagopvang Fundashon Cocari

  Ook brengt de ombudsman op Bonaire diverse bezoeken, onder andere aan de Begeleid Wonen-voorziening voor jongeren van 16 tot en met 23 jaar die langdurig in een hulpverleningstraject bij jeugdzorg zitten. Deze tweejarige pilot Begeleid Wonen is in maart 2021 gerealiseerd naar aanleiding van een aanbeveling uit het rapport 'Het maakt uit waar je wieg heeft gestaan' van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Ook bezoekt de ombudsman dagopvang Fundashon Cocari: een voorbeeld van uitbreiding van voorzieningen voor ouderen. Deze uitbreiding kwam tot stand door de aanbeveling van de Nationale ombudsman in zijn rapport 'Oog voor ouderen in Caribisch Nederland'.

  Overleg met ombudsman van Sint Maarten

  Op Sint Maarten spreekt Reinier van Zutphen met Gwendolien Mossel, de ombudsman van Sint Maarten, over de conferentie die de ombudsmannen van het Koninkrijk in 2022 organiseren. Ook spreken ze over de ontwikkelingen naar aanleiding van het onderzoek 'Kopzorgen van Caribische studenten' en over armoedeproblematiek, waarover de Nationale ombudsman een reeks onderzoeken doet in het Caribisch deel van Nederland. Tot slot hebben de ombudsmannen het over de samenwerking in de Caribbean Ombudsman Association (CAROA), waarin zij beide bestuurlijke functies vervullen.

  Het werk van de ombudsman gaat door

  Ondanks de reisbeperkingen van afgelopen anderhalf jaar heeft de Nationale ombudsman zich ingezet voor de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Zo deed hij onderzoek naar onder andere de klachtbehandeling van het Korps Politie Caribisch Nederland, het Zorgverzekeringskantoor Bonaire en het Openbaar Ministerie. Eind 2020 bracht de ombudsman zijn rapport uit met daarin zijn zorgen over Caribische studenten. Sindsdien heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten te werken aan stappen om de aansluiting op het onderwijs in Europees Nederland voor deze studenten te verbeteren. De ombudsman volgt de ontwikkelingen en als het nodig is of er komt niet snel genoeg verbetering, zal hij zich hiervoor blijven inzetten.

  Momenteel onderzoekt de Nationale ombudsman samen met de Kinderombudsman de opvoedingsproblemen als gevolg van armoede. Dit onderzoek verwachten zij in het voorjaar van 2022 te publiceren. Dit is het derde onderzoek in een reeks onderzoeken naar armoedeproblematiek in Caribisch Nederland. In 2020 publiceerden de Nationale ombudsman en Kinderombudsman hun rapport over Caribisch Nederlandse jongeren en riepen op om te komen tot een integrale aanpak voor armoedebestrijding onder jongeren. In 2019 publiceerde de Nationale ombudsman zijn rapport over armoede onder ouderen.

  In 2020 ontving de Nationale ombudsman 145 klachten van inwoners uit Caribisch Nederland. Deze klachten gingen onder andere over het Openbaar Lichaam Bonaire. Maar hielden ook verband met de coronacrisis.

  In gesprek met het team van de Nationale ombudsman

  Inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba die een vraag hebben of klacht willen indienen bij de Nationale ombudsman, kunnen daarvoor terecht bij team Caribisch Nederland:

  Het team hoopt in september weer spreekuren te organiseren op Bonaire. De exacte tijd en plaats worden binnenkort bekendgemaakt. Zodra de quarantainemaatregelen het toelaten, organiseren we aan het eind van dit jaar ook weer spreekuren op Saba en Sint Eustatius.