Nationale ombudsman: OM Bonaire schoot tekort, excuses gewenst

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man met laptop op schoot

  De Nationale ombudsman heeft de klacht van een inwoner van Bonaire tegen het Openbaar Ministerie (OM) op Bonaire gegrond verklaard. De ombudsman vindt dat het OM in alle openheid had moeten erkennen dat het te lang heeft gedaan over de behandeling van de strafzaak tegen deze verzoeker. En dat het OM in die zaak fouten en verkeerde keuzes heeft gemaakt. Ook vindt de ombudsman dat het OM de klacht van verzoeker over de manier waarop het OM te werk ging niet op een behoorlijke manier heeft behandeld. Dat schrijft de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een nieuw rapport.

  Grote impact

  De verzoeker die de klacht tegen het OM Bonaire indiende was op Bonaire actief in de politiek. Het OM startte een onderzoek naar hem toen een stichting meerdere politici beschuldigde van fraude en witwassen. Na jarenlang procederen door het OM sprak de rechter hem vrij. Door de manier waarop het OM te werk ging, had en heeft de strafzaak een grote impact op het leven van verzoeker en zijn familie.

  Zo duurde de strafzaak jaren en kwam deze uitgebreid in de media. Het OM schond de privacy van verzoeker door informatie over de zaak te verstrekken aan de stichting die hem had beschuldigd. Nadat verzoeker vrijgesproken was, gaf het OM een interview waarin het de indruk wekte dat de vrijspraak onterecht zou kunnen zijn. De ombudsman vindt dat het OM rekening had moeten houden met de schadelijke gevolgen daarvan voor verzoeker. Ook vindt hij dat het OM beter had moeten meewerken aan het uitkeren van de schadevergoeding voor de kosten die verzoeker tijdens de strafzaak maakte.

  Excuses

  De ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid zich coulant opstelt als zij erkent dat er fouten zijn gemaakt. Hij doet het OM daarom de aanbeveling om binnen zes weken excuses aan te bieden aan verzoeker. En om te kijken naar passend gebaar richting verzoeker en hierover met hem in gesprek te gaan.

  Bijlagen

  Rapport 2020//005 - Onderzoek naar het handelen van het OM tijdens en rondom een strafproces (pdf, 299 kB)