Eindrapportage onderzoek invordering van achterstallige studieschulden in het buitenland februari 2021

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Studente met laptop

    De Nationale ombudsman onderzoekt in hoeverre de werkwijze van DUO bij de invordering van achterstallige studieschulden in het buitenland behoorlijk is als de oud-studenten wel willen, maar niet kunnen betalen. In de tussenrapportage van het onderzoek stelt de ombudsman dat het centraal stellen van het perspectief van de oud-student bij het innen van studieschulden uit het buitenland een belangrijke aanbeveling voor verbetering is. De Nationale ombudsman heeft minister Van Engelshoven (OCW) naar aanleiding van haar reactie op de tussenrapportage aanvullende vragen gesteld om tot een eindoordeel te komen. Het onderzoek naar de invordering van achterstallige studieschulden in het buitenland door DUO rondt de Nationale ombudsman in februari 2021 af met een eindrapportage.