Nationale ombudsman onderzoekt invordering studieschulden van oud-studenten in buitenland

Nieuwsbericht
Jongen zit in stoel in kamer

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, gaat onderzoek doen naar de manier waarop DUO schulden invordert bij oud-studenten die in het buitenland wonen. Dat heeft hij minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en DUO in een brief laten weten. De ombudsman gaat onderzoeken in hoeverre DUO op een behoorlijke manier te werk gaat bij het invorderen van studieschulden van oud-studenten die in het buitenland wonen en wel willen, maar niet kunnen betalen.

Meer klachten

De Nationale ombudsman ontvangt steeds vaker klachten en signalen van Nederlandse oud-studenten die in het buitenland wonen en achterstallige schulden hebben bij DUO. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: 'Deze oud-studenten willen wel betalen, maar kunnen dat niet. DUO neemt dan ingrijpende maatregelen, zoals het inzetten van paspoortsignalering, met alle gevolgen van dien.'

Geen nieuw paspoort

In de vragen die de ombudsman aan de minister heeft gesteld, is er bijzondere aandacht voor paspoortsignalering. Als een overheidsinstantie dit middel inzet, kan iemand geen nieuw paspoort aanvragen of wordt zijn paspoort ongeldig verklaard. Dat maakt het onmogelijk om naar of vanuit het buitenland te reizen. De ombudsman vindt dit een ingrijpende maatregel en vraagt zich af in hoeverre DUO dit middel op een behoorlijke manier inzet.

Normenkader

In zijn onderzoek gaat de ombudsman uit van het behoorlijkheidskader voor invordering uit zijn rapport Invorderen vanuit het burgerperspectief.

De ombudsman heeft DUO gevraagd om binnen twee weken te laten weten op welke manier de dienst zijn vragen zal beantwoorden. Hij verwacht zijn onderzoek na de zomer af te ronden.