Omgevingswet: zorg dat burger mee kan blijven doen!

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Twee mannen aan het werk met een aanbouw

  De komst van de Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid haar dienstverlening opnieuw moet inrichten. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen roept overheden met klem op hierbij het burgerperspectief centraal te stellen, zodat alle burgers straks nog mee kunnen doen.

  Van Zutphen: "De Omgevingswet verwacht veel van burgers: Omgaan met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bijvoorbeeld, zelf een participatietraject organiseren of daaraan deelnemen. De overheid doet stappen terug, de burger krijgt grote verantwoordelijkheid. Dat moet niet betekenen dat je er als overheid niet meer bent voor je burger. Dat betekent dat je je dienstverlening rond die Omgevingswet zo toegankelijk mogelijk moet inrichten, zodat je er als overheid bent voor iedereen die bij je aanklopt".

  De Omgevingswet moet vanaf 2021 wetgeving rond de ruimtelijke ordening en leefomgeving vervangen en decentraliseren. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk om nog voor de komst van de Omgevingswet mee te denken met de overheid over de voorbereiding hierop en zo aandacht te vragen voor het burgerperspectief in de dienstverlening. Hij is onder meer met zo'n 40 gemeenten en omgevingsdiensten in gesprek gegaan hierover. Op basis daarvan heeft de ombudsman een aantal aandachtspunten geïdentificeerd, die de overheid op het netvlies moet houden om het burgerperspectief goed te kunnen borgen als het gaat om de Omgevingswet. Zo moet de overheid onder meer bepalen wat burgers minimaal aan dienstverlening van hen mag verwachten; hoe zij hun informatie toegankelijk en begrijpelijk houden, ook met het oog op het DSO; hoe zij hun burgers gaan voorbereiden op de komst van de Omgevingswet; wat zij in hun eigen organisatie moeten veranderen en op welke manier zij met wie moeten samenwerken voor een goede uitvoering van de wet.

  Hoe verder?

  Het komende jaar blijft de Nationale ombudsman aandacht vragen voor het burgerperspectief en goede dienstverlening met betrekking tot de Omgevingswet, zodat iedereen mee kan blijven doen. De aandachtspunten die hij hiervoor heeft gesignaleerd, diept hij verder uit om te komen tot concrete handvatten voor de overheid om verder mee aan de slag te gaan.

  Bijlagen

  Aandachtspunten voor overheden 'Breng het burgerperspectief in de Omgevingswet' (pdf, 121.52 kB)