Nationale ombudsman start onderzoek naar de inning van schadevergoedingsmaatregelen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  vrouw leest bezorgd een brief achter laptop

  Regelmatig ontvangt de Nationale ombudsman klachten van burgers die moeite hebben met het betalen van een schadevergoedingsmaatregel die aan hen is opgelegd. Er komt een onderzoek naar de executie van schadevergoedingsmaatregelen bij burgers die wel voldoende wíllen, maar niet voldoende kúnnen betalen. Vaak gaat het om grote bedragen.

  Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) staat betalingsregelingen toe en is vaak bereid het maandbedrag zo laag mogelijk te houden. Toch komt een regeling vaak niet tot stand of wordt deze niet nagekomen.

  Wel wíllen, maar niet kúnnen betalen

  Het blijkt dat het sommige mensen alsnog niet lukt om het door het CJIB gevraagde bedrag te betalen. Ze krijgen dan te maken met verhogingen, deurwaarderskosten en vervangende hechtenis. Dit terwijl deze burgers van goede wil lijken te zijn om de schadevergoedingsmaatregel te voldoen. We zien ook dat deze maatregelen vaak leiden tot meer problemen, zoals verlies van werk, huisvesting en vertrouwen in de toekomst. En wij merken dat de slachtoffers aan wie de schadevergoedingsmaatregelen uitgekeerd moeten worden niet gebaat zijn bij een instrument als vervangende hechtenis, omdat dat de betalingscapaciteit van de veroordeelde (verder) beperkt.

  Wet USB

  De Wet USB zal in de uitvoering van schadevergoedingsmaatregelen het nodige veranderen. Maar tot nog toe is er geen oplossing voor de gevallen die onder de huidige wet- en regelgeving vallen.

  Onderzoek

  Het onderzoek richt zich op de executie van schadevergoedingsmaatregelen bij burgers die wel voldoende wíllen, maar niet voldoende kúnnen betalen. We gaan verkennen of er een duurzame oplossing mogelijk is die de door ons gesignaleerde problematiek oplost, waarmee ook de belangen van de slachtoffers gewaarborgd zijn.