Nationale ombudsman opent speciaal telefoonnummer voor professionals

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man aan telefoon

  Professionals die burgers bijstaan wanneer zij in de knel komen, kunnen direct bellen met de Nationale ombudsman via 070 3563 550. Sociaal raadslieden, huisartsen, wijkagenten, medewerkers van de Voedselbank en anderen kunnen er samen met medewerkers van de ombudsman zoeken naar een oplossing, als het vastloopt tussen hun cliënt en de overheid.

  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen bij het in gebruik nemen van het telefoonnummer in 2019: “Zij zitten met vragen als: 'wat kan de ombudsman betekenen voor mijn cliënt?' of 'bij welke instantie kan ik het beste voor hen terecht?' We dachten samen met professionals na over een goede, snelle manier om met elkaar te kunnen sparren en burgers nog beter op weg te kunnen helpen. En daar kwam o.a. de wens voor een speciaal telefoonnummer uit naar voren. Dat is er nu!”

  Professionals als raadgevers

  Iedereen moet mee kunnen doen. Maar hoe? Voor veel burgers is dit een ingewikkelde opgave en de overheid veel te complex. En als het dan misgaat, weten deze mensen niet waar ze voor hulp aan kunnen kloppen. Uit onderzoek blijkt dat zij met problemen vaak eerst te rade gaan bij de mensen die in een nabije cirkel om hen heen staan. Na familie en vrienden, zijn dat professionals, ook wel raadgevers genoemd.