Nationale ombudsman verkent de veranderende relatie tussen overheid en burger

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Het Binnenhof in Den Haag

  Update 9 december 2019: Opbrengst verkenning Nationale ombudsman naar veranderende relatie burger en overheid

  ‘Wie doet er mee in 2030?’ Tijdens een congres op 31 oktober bracht de Nationale ombudsman alles bijeen uit een jaar toekomstverkenning naar de relatie burger en overheid in 2030. Samen met meer dan 400 deelnemers zetten we de klok 10 jaar vooruit, om te zien hoe burgers dan het best geholpen zijn als zij vast lopen bij de overheid of in systemen, wetten en regels.

  En dat vooruitkijken loont: Lees nu het magazine over de relatie burger overheid in 2030. Daarin zijn inzichten, antwoorden, en voorbeelden voor u verzameld die voorbijkwamen tijdens het congres en eerder dit jaar. Ook leest u over de belangrijkste conclusies die de Nationale ombudsman trekt uit zijn toekomstverkenning afgelopen jaar.

  Wij nodigen iedereen uit om in gesprek te blijven en vooruit te blijven kijken. Want wie weet wat er gaat spelen, kan daar nu op voorsorteren. Deel dit magazine vooral met anderen die u wilt inspireren en laten nadenken over hun rol in de toekomst!

  Wat vooraf ging (28 mei 2019): Nationale ombudsman verkent de veranderende relatie tussen overheid en burger

  “Stel dat het 2030 is, wat verwacht u dan van de overheid? En wat verwacht de overheid van u?”

  De Nationale ombudsman ziet in zijn dagelijkse praktijk hoe burger en overheid hun relatie invullen. Maar hoe ontwikkelt die relatie zich in de toekomst? Stel dat we vooruitkijken, zeg naar 2030. Welke factoren en veranderingen bepalen de manier waarop we dan leven, wonen en werken? En wat betekent dat voor de relatie tussen burger en overheid in het bijzonder? Over dit thema voert de Nationale ombudsman in 2019 samen met zijn medewerkers gesprekken met burgers, ambtenaren, bestuurders, wetenschappers en anderen. Hij doet dit om te zorgen dat zijn werk blijft aansluiten op de wensen en behoeften van burgers in hun relatie met de overheid. Maar ook om anderen uit te dagen na te denken over hun rol in de toekomst en om er voor te zorgen dat we bij het anticiperen op veranderingen wel het perspectief van de burger centraal blijven stellen.

  Uit de eerste gesprekken die hebben plaatsgevonden, blijkt dat het onderwerp erg leeft bij zowel burgers als bij ambtenaren, bestuurders en andere professionals. Burgers maken zich er bijvoorbeeld zorgen over dat de overheid zich steeds verder terug trekt. Burgers moeten het dan zelf oplossen of zijn aangewezen op particuliere organisaties. Maar bij wie moeten zij terecht als zij vastlopen? En hoe werkt dat als we straks te maken krijgen met zelflerende systemen die een beslissing over ons nemen waar we het niet mee eens zijn?

  De Nationale ombudsman praat over deze onderwerpen met zoveel mogelijk mensen en op allerlei manieren. Bijvoorbeeld in denk- en inspiratiesessies; met burgerpanels en onderzoek onder burgers; via een social hackathon met professionals die dagelijks te maken hebben met mensen die hulp van de Nationale ombudsman zouden kunnen gebruiken; met lokale bestuurders; met andere ombudsfunctionarissen in Nederland en daarbuiten en met bestuurders en organisaties uit het Caribisch gebied. Alle verzamelde inzichten en ervaringen over de relatie burger/overheid in 2030 brengen we samen in een groot congres op 31 oktober. Daar gaan we in gesprek met burgers, overheid en andere partijen in de samenleving over hoe om te gaan met de veranderingen die gaan komen en wat dat betekent voor de rol van de ombudsman.

  > Lees hier het congresmagazine 'Wie doet er mee? Burger en overheid in 2030'