Nationale ombudsman en Kinderombudsman onderzoeken armoede onder jongvolwassenen in Caribisch Nederland

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
   jonge vrouw aan de telefoon op Bonaire

  De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar de problemen van jongvolwassenen die in armoede leven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat hebben zij de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Openbare Lichamen in Caribisch Nederland in een brief laten weten.

  Groot probleem

  Armoede is in Caribisch Nederland een groot probleem. Bepaalde groepen, waaronder jongvolwassenen, lijken hierdoor extra te worden getroffen. Daarom hebben de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman besloten om onder deze kwetsbare groepen onderzoek te doen.

  Oplossingen en ondersteuning

  De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman gaan in kaart brengen waar jongvolwassenen die in Caribisch Nederland in armoede leven tegenaan lopen. Ook gaan zij onderzoeken welke oplossingen en ondersteuning jongvolwassenen verwachten van de overheid en maatschappelijke organisaties. In hun rapport, dat naar verwachting rond de zomer van 2020 verschijnt, zullen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman ook aangeven wat jongeren in dat opzicht van de overheid en maatschappelijke organisaties mogen verwachten. Daarnaast zullen zij concrete aanbevelingen doen om armoede onder jongvolwassenen te voorkomen en te bestrijden.

  Achtergrond

  Het gezamenlijke onderzoek naar armoede onder jongvolwassenen in Caribisch Nederland is het tweede uit een serie van drie onderzoeken van de Nationale ombudsman naar armoedeproblematiek in Caribisch Nederland. In september 2019 publiceerde de Nationale ombudsman een onderzoek naar armoede onder ouderen op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Rond de zomer van 2020 starten de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman een gezamenlijk onderzoek naar armoedegerelateerde problematiek van alleenstaande ouders en hun kinderen. De drie onderzoeken naar armoede in Caribisch Nederland staan op de ombudsagenda van de Nationale ombudsman.

  Bijlagen

  Openingsbrief aan minister BZK inzake armoedeproblematiek jongvolwassenen in Caribisch Nederland (10 december 2019) (pdf, 49.6 kB)