De ombudsman helpt bewoners Saba, Statia en Bonaire verder

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een spreekuur op Caribisch Nederland

  De komende periode zijn de onderzoekers van de Nationale ombudsman weer op Saba, Statia en Bonaire om mensen met problemen met de overheid te helpen. Ze hebben spreekuren, komen bij mensen thuis om de problemen te bespreken en leggen ze als dat kan, direct voor aan de overheid om het op te lossen.

  De Nationale ombudsman is er wanneer er iets misgaat tussen jou en de overheid. Voorbeelden van instanties waarover je klachten kunt indienen zijn Rijksdienst Caribisch Nederland, de politie, de Belastingdienst of het Openbaar Lichaam. Mensen kunnen hun klachten indienen via onze website en telefonisch, maar ook via persoonlijk contact. Driemaal per jaar houden de onderzoekers van de Nationale ombudsman spreekuren op Bonaire, Saba en St. Eustatius. De plaatsen en data van de spreekuren worden met advertenties en spotjes op radio en Facebook (Nationale ombudsman Caribisch Nederland) aangekondigd. Het inschakelen van de Nationale ombudsman is uiteraard gratis.

  Bezoek onze spreekuren

  Is er iets misgegaan tussen jou en een overheidsinstantie en heb je een klacht daarover? Samen kunnen we kijken wat wij voor jou kunnen betekenen.

  Spreekuur Statia
  Community Care Center
  Maandag 26 augustus van 11.00 - 13.00 uur

  Spreekuur Saba
  Sunny Valley Youth Center, The Bottom
  Donderdag 29 augustus van 9.00 - 10.30 uur

  Spreekuren Bonaire
  Plaza Francisco Chiku Goeloe
  Maandag 2 september van 9.00 - 10.30 uur

  Jeugdhuis Jong Bonaire
  Dinsdag 3 september van 16.00 - 17.30 uur

  Sentro Pastorial, Rincon
  Woensdag 4 september van 10.00 - 11.00 uur

  Voor de spreekuren hoef je geen afspraak te maken.

  Voorbeeld

  De afgelopen jaren ontving de Nationale ombudsman meerdere signalen dat er dubbele huisnummers bestaan in diverse straten op Bonaire. Problematisch voor bijvoorbeeld postbezorging. Of zelfs noodlottig in een noodgeval waarbij hulpdiensten snel ter plaatse moeten komen. Ondanks herhaalde verzoeken van inwoners en van de ombudsman werd het probleem niet opgelost. Deze kwestie moet nu prioriteit krijgen. Reinier van Zutphen: "Ik verwacht dat er voor het einde van het jaar geen verwarring meer bestaat over de adressen op het eiland. Tijdens mijn bezoek aan Bonaire op 11 september as. wil ik dat er een plan van aanpak ligt." Dit plan zal hij bespreken met de gezaghebber.

  Kijk voor meer informatie op www.nationaleombudsman.nl/cn of op onze Facebook pagina: Nationale ombudsman Caribisch Nederland.