Zorgen ombudsman over lange behandelingsduur rijbewijsprocedures CBR

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Een oude vrouw kijkt uit het raam terwijl haar kin op haar hand steunt

  De Nationale ombudsman heeft aanhoudende zorgen over de lange duur van de rijbewijsprocedures waarin medisch onderzoek en/of een rijtest nodig is. Het kan soms tot zes maanden of langer duren voordat het CBR een beslissing neemt. Burgers hebben belang bij mobiliteit en bij goede informatie over de wachttijden. Dit schrijft ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan het CBR.  

  In een rapport uit 2016 drong de ombudsman er eerder op aan burgers beter te informeren als de politie of marechaussee hun rijbewijs heeft ingenomen omdat er twijfel is aan de rijgeschiktheid. De ombudsman vindt dat het CBR moet vermijden burgers onnodig lang in onzekerheid te laten over hun deelname aan het verkeer.

  Ondanks maatregelen die het CBR heeft genomen, ontvangt de ombudsman nog steeds klachten. Hij dringt er op aan om voor mensen die buiten hun macht in de knel komen vanwege de lange wachttijden, de procedure te versnellen. De ombudsman verwacht binnen drie weken een reactie van het CBR.

  Bijlagen

  Zorgenbrief aan CBR over behandelingsduur bij rijgeschiktheid (8 juni 2018) (pdf, 70.58 kB)