Weer zicht op de toekomst: Groningers, meld klachten bij de Nationale ombudsman

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen spreekt met vrouw in Groningen voor haar huis over schade gaswinning

  De Nationale ombudsman en Kinderombudsman maken zich al langere tijd grote zorgen over de Groninger aardgasproblematiek. In april 2017 deden zij een dringend beroep op het kabinet om verantwoordelijkheid te nemen. De gesprekken die de ombudsman het afgelopen jaar voerde met bewoners, bestuurders en wetenschappers lieten een diepe indruk achter. Veel Groningers hebben het vertrouwen in de overheid verloren.

  De Nationale ombudsman benadrukt nogmaals dat de problematiek per definitie bij de eerstverantwoordelijke, de rijksoverheid thuishoort. Hij ziet dat een aantal Groningers in het aardgasgebied inmiddels de moed verliest en wanhopig wordt. Het is voor de Groningers van uiterst belang dat zij in rechtsbescherming en klachtafhandeling nu echt snel helderheid krijgen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet zich inspannen om dit op korte termijn en zorgvuldig te organiseren. Mensen moeten weten waar zij aan toe zijn als hun huizen bevingsschade hebben en de schade moet coulant en voortvarend worden afgehandeld.

  Reinier van Zutphen: "Ik verwacht van minister Wiebes dat hij de inmiddels onontwarbare kluwen bestuurlijke spaghetti onmiddelijk van tafel haalt. Het is letterlijk niet te doen voor de Groningers om op te komen voor hun belangen. Hoe lang moeten zij nog wachten op oplossingen? Bij de overheid ligt de verantwoordelijkheid dit voortvarend op te pakken, en daarmee wordt ook de rol van de Nationale ombudsman groter. Iedere Groninger kan bij mij terecht als hij een probleem heeft in verband met de gaswinning. Wij gaan hem of haar vervolgens helpen om bij het juiste loket terecht te komen, dat kan ook behandeling van de klacht door de Nationale ombudsman betekenen. De Groningers moeten weer zicht krijgen op een toekomst in hun provincie".

  De Nationale ombudsman is te bereiken via: 0800 - 33 55 555, via www.facebook.com/nationaleombudsman en www.twitter.com/nat_ombudsman. De komende weken worden ook een aantal pop up spreekuren op locatie in het Groninger gasgebied georganiseerd. 

  Vrijdag 12 januari gaat de ombudsman in Appingedam in gesprek met bewoners die in het kader van de versterkingsoperatie tijdelijk in een andere woning verblijven. Daarnaast spreekt hij met de NCG, vertegenwoordigers van Groninger Gasberaad en Stut en Steun, de Commissaris van de Koning en met de onafhankelijk raadsman om ook aan hen te vragen wat de stand van zaken is.

  In 2017 lieten de Nationale ombudsman en Kinderombudsman in een oproep aan het nieuwe kabinet weten dat het fundament van vertrouwen tussen overheid en inwoners in het Groninger aardgasgebied inmiddels grote scheuren vertoont. Terwijl er de komende jaren nog heel veel moet gebeuren, zoals versterking van de huizen en voorbereidingen op mogelijke nieuwe aardbevingen. Volgens hen zijn zes concrete te nemen stappen noodzakelijk om een constructieve, toekomstgerichte relatie te herstellen: herstel van vertrouwen; verantwoordelijkheid bij de rijksoverheid; veiligheid van de inwoners voorop; ruimhartige schadevergoeding en herstel; transparantie en maatwerk vwb versterking en herstel van huizen.