Ombudsman dringt bij justitie aan slachtoffers maatwerk te bieden

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Vrouw zit aan tafel met laptop en kijkt fronsend naar brief in haar hand

  De Nationale ombudsman vraagt justitie nogmaals om meer aandacht te besteden aan een goede uitvoering van het slachtofferbeleid. Hij vindt dat het OM toeschietelijker moet reageren als het slachtoffer ten onrechte uit het oog is verloren.

  De Nationale ombudsman stelt het perspectief van de burger voorop, daarom verlangt hij van het OM dat het luistert naar wat het slachtoffer belangrijk vindt. En dat het OM, als het toch misgaat, fouten ruiterlijk toegeeft en meedenkt over herstel of een ruimhartige tegemoetkoming. Hij schrijft dit in een brief aan zowel de minister van Justitie en Veiligheid als aan de minister voor Rechtsbescherming.  

  In twee recente onderzoeken constateerde de ombudsman dat het OM slachtoffers van relatief minder ernstige misdrijven niet goed in de gaten heeft gehouden bij de afhandeling van de strafzaak. In beide gevallen sloot het OM de strafzaak af zonder dat er goed contact was geweest met het slachtoffer. Door nalatigheid van het OM bleef het ene slachtoffer zitten met honderden euro's schade aan z'n snorfiets en het andere met nog meer schade aan een monumentale voordeur. En dat terwijl de daders waren opgepakt. De ombudsman doet de aanbeveling om de kwesties op een passende manier met de slachtoffers af te ronden.

  Bijlagen

  Brief aan ministers JenV en Rechtsbescherming inzake gegronde klachten van slachtoffers (20 april 2018) (pdf, 65.61 kB)