Zorg voor ex-partners veteranen

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Foto van nederlandse soldaten

    Ex-partners van veteranen kunnen zich in de steek gelaten voelen door Defensie. De Veteranenombudsman ontving klachten van ex-partners die stellen dat Defensie onvoldoende oog en waardering heeft voor de rol die zij hebben gespeeld. Ex-partners kunnen geen beroep doen op de Veteranenwet omdat zij daarin niet worden aangemerkt als "relatie van de veteraan". De ombudsman startte een verkenning om inzicht in de omvang van de problemen en mogelijke oplossingen te krijgen. De verkenning laat zien dat de kwestie die de ex-partners bij de Veteranenombudsman aankaartten, wel degelijk bestaat. De omvang van het probleem kon door gebrek aan registratie niet precies worden vastgesteld. Verder werd duidelijk dat Defensie toch een aantal ex-partners in schrijnende situaties heeft geholpen.

    Wanneer veteranen door hun uitzending ernstig fysiek of psychisch letsel oplopen, kan dat grote gevolgen hebben voor de thuissituatie. Onder moeilijke omstandigheden hebben de ex-partners hun partner jarenlang ondersteund en het gezin draaiende gehouden. Wanneer de relatie uiteindelijk stukloopt, blijven sommigen achter met schulden of eigen gezondheidsklachten. De ex-partners vragen Defensie om ondersteuning bij die problemen om een nieuw bestaan te kunnen opbouwen.

    In 2018 blijft de ombudsman dit volgen. Hij zal nagaan of beleidswijzigingen van Defensie aanleiding geven voor een vervolg van de verkenning. Ex-partners kunnen een klacht indienen bij de ombudsman als zij vinden dat zij onvoldoende worden geholpen door Defensie.