Start onderzoek naar knelpunten Burgerinitiatieven

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Twee mensen staan op een tafel, ernaast zitten mensen, op een woonplein

  Burgerinitiatieven zijn niet meer uit de samenleving weg te denken. Burgers die zelf de publieke ruimte inrichten, de veiligheid in de wijk bewaken, de opvang van asielzoekers op zich willen nemen of het vervoer van de ouderen uit het dorp naar het ziekenhuis zelf ter hand willen nemen.

  Initiatiefnemers krijgen daarbij in meer of mindere mate met gemeente, waterschap of provincie te maken. Het kan dan gaan om een goede samenwerking waardoor het initiatief versterkt wordt, maar ook juist om belemmeringen.

  De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat iedereen erop kan rekenen dat hij of zij een volwaardig gesprekspartner voor de overheid is. Rond burgerinitiatieven levert dat nieuwe uitdagingen en vraagstukken op. Gemeenten en andere overheidsinstanties zoeken daarbij naar nieuwe werkwijzen om invulling te geven aan hun rol.

  Daarom wil de Nationale ombudsman in kaart brengen wat de knelpunten zijn waar burgers tegenaan lopen bij de overheid en uitgangspunten formuleren voor wat burgers van de overheid mogen verwachten. Burgerinitiatieven worden opgeroepen een vragenlijst in te vullen om een beeld te krijgen van de ervaringen van initiatiefnemers met overheidsinstanties.

  Oproep aan burgerinitiatieven