Burgerinitiatieven: Waar loop jij tegen aan?

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Mensen komen samen op een burgerinitiatief bijeenkomst

  Burgerinitiatieven zijn niet meer uit de samenleving weg te denken. Burgers die zelf de publieke ruimte inrichten, de veiligheid in de wijk bewaken, de opvang van asielzoekers op zich willen nemen of het vervoer van de ouderen uit het dorp naar het ziekenhuis zelf ter hand willen nemen.

  Initiatiefnemers krijgen daarbij in meer of mindere mate met gemeente, waterschap of provincie te maken. Het kan dan gaan om een goede samenwerking waardoor het initiatief versterkt wordt, maar ook juist om belemmeringen.

  • Hoe ervaar jij het contact tussen je burgerinitiatief en de gemeente of het waterschap?
  • Wat gaat er goed en wat gaat er fout?
  • Hoe kan het beter?

  De rol die de overheid bij burgerinitiatieven heeft

  De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat iedereen erop kan rekenen dat hij of zij een volwaardig gesprekspartner voor de overheid is. Rond burgerinitiatieven levert dat nieuwe uitdagingen en vraagstukken op. Gemeenten en andere overheidsinstanties zoeken daarbij naar nieuwe werkwijzen om invulling te geven aan hun rol.

  Daarom wil de Nationale ombudsman in kaart brengen wat de knelpunten zijn waar burgers tegenaan lopen bij de overheid en uitgangspunten formuleren voor wat burgers van de overheid mogen verwachten.

  Vragenlijst

  Via deze link kun je een vragenlijst invullen en aangeven tegen welke knelpunten je aanloopt bij bijvoorbeeld de gemeente of andere overheidsinstanties, wat er juist goed ging en wat kan er beter.

  Het invullen van de vragenlijst kost 5 tot 10 minuten. Door de vragenlijst in te vullen, help je de Nationale ombudsman om een beeld te krijgen van de ervaringen van initiatiefnemers met overheidsinstanties. Deze vragenlijst blijft nog open tot 10 november aanstaande en zal daarna gesloten worden.

  Doe mee en vul de vragenlijst van de Nationale ombudsman in!

  Vervolg

  Wij selecteren vervolgens een aantal initiatieven voor een vervolgonderzoek. En zullen in oktober en november 2017 interviews houden met de initiatiefnemer, de betrokken overheidsinstantie en eventuele andere betrokkene bij het burgerinitiatief. Begin 2018 is het onderzoek afgerond. De resultaten publiceren wij op www.nationaleombudsman.nl.

  Vragen

  Heeft u vragen naar aanleiding van neem dan contact met ons op