Ombudsman onderzoekt hoe Rijksinspecties omgaan met burgers

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een man in een oranje veiligheidsjas en met een witte helm op. Hij staat voor een haven.

  De Nationale ombudsman onderzoekt op welke manier Rijksinspecties voldoen aan hetgeen burgers redelijkerwijs van hen mogen verwachten. Hoe gaan Rijksinspecties bijvoorbeeld om met signalen en klachten van burgers? Hoe managen Rijksinspecties de verwachtingen van burgers? Uitkomst van het onderzoek van de ombudsman zijn aanbevelingen om de afstand te overbruggen tussen wat burgers verwachten en wat Rijksinspecties kunnen en mogen.

  Vervolg op eerder onderzoek 

  Begin 2016 concludeerde de Nationale ombudsman –na een verkenning naar wat burgers verwachten van Rijksinspecties– dat burgers het werk van inspecties belangrijk vinden. Burgers willen graag input leveren voor de toezichthoudende taak van Rijksinspecties. Wel bestaat bij burgers verwarring over de vraag wanneer zij bij een Rijksinspectie terecht kunnen. De resultaten uit de verkenning zijn aangeboden aan de Rijksinspecties zodat zij het burgerperspectief een grotere rol kunnen geven in hun dagelijks werk. Nu start de ombudsman een vervolgonderzoek om te bekijken wat de Rijksinspecties in hun praktijk met de verkenning hebben gedaan. Hij onderzoekt ook hoe Rijksinspecties het burgerperspectief in hun handelen borgen.

  Achtergrond

  Burgers hebben vrijwel dagelijks te maken met de Rijksinspecties omdat zij toezicht houden op bijvoorbeeld de kwaliteit en de veiligheid van voedsel, gezondheidszorg, het transport en de werkomstandigheden. De Rijksinspecties vervullen daarmee een belangrijke taak voor burgers. De Nationale ombudsman is overtuigd dat Rijksinspecties bij de uitoefening van hun taak -net als alle overheidsinstanties- het perspectief van de burger moeten borgen. De Nationale ombudsman verwacht zijn onderzoek in mei 2017 af te ronden.