"Hoezo MijnOverheid?" – Tips voor problemen met MijnOverheid en de Berichtenbox

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Oudere vrouw zit achter laptop in keuken

  De Nationale ombudsman ontvangt steeds meer klachten over overheidsinstanties die digitaal berichten versturen. Een grote groep mensen raakt daardoor in de problemen. Post van de SVB, de RDW, het UWV of de gemeente wordt gemist met nadelige gevolgen, zoals hoge boetes of ambtshalve verhogingen van kosten. Samen met omroep Max opende de ombudsman in februari een meldpunt, daar kwamen 552 klachten binnen.

  Omgekeerde wereld

  De Nationale ombudsman vindt dat de overheid de gebruiker altijd centraal moet stellen en zich moet afvragen wat burgers nodig hebben om met de overheid te kunnen communiceren. De overheid is er voor de burger. En niet andersom. Niemand mag zich gedwongen voelen om gebruik te maken van een digitaal kanaal als diegene dat niet kan of wil. Ook is het belangrijk om te bekijken wat voor verschillende groepen gebruikers MijnOverheid en de Berichtenbox gebruiken en wat zij nodig hebben om het systeem te kunnen gebruiken. Van jong tot oud, van hoogopgeleid tot laaggeletterd. Digitale post verzenden naar de Berichtenbox en het verder maar aan de burger laten om zijn digitale brievenbus continu in de gaten te houden, dat is volgens de ombudsman de omgekeerde wereld.

  In het rapport "Hoezo MijnOverheid?" doet de Nationale ombudsman een aantal aanbevelingen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Je kunt ze vinden in de samenvatting van het rapport.

  Wat kan ik zelf doen?

  Hieronder op een rij wat u zelf kunt doen en moet weten:

  Ik wil helemaal niet digitaal

  • u hoeft MijnOverheid-account niet te activeren. Twijfelt u of u dat al hebt gedaan? Vraag bij Logius na of dat zo is. Logius zorgt voor de digitale dienstverlening van de overheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  • al uw account geactiveerd? Dan kunt u alle vinkjes uitzetten; met uitzondering die van de Belastingdienst. Vervolgens belt u de Belastingdienst om papieren post aan te vragen.

  Kunt u dat niet zelf? Vraag hulp in uw omgeving of aan Logius!

  Ik heb een probleem omdat ik berichten heb gemist in MijnOverheid

  • maak bezwaar of klaag bij de instantie die het bericht heeft verzonden.
  • kijk in uw MijnOverheid-account of u een e-mailadres hebt gekoppeld. Zo niet; doe dat alsnog en stel ook een herhaalnotificatie in. Dan krijgt u een e-mail als er nieuwe post in uw Berichtenbox zit.

  Komt u er niet uit met de overheidsinstantie, neem dan contact op met de Nationale ombudsman. Wij kijken graag samen met u hoe we u kunnen helpen!

  Ik heb helemaal geen toegang tot MijnOverheid

  • bent u een professionele dienstverlener, zoals een bewindvoerder of curator, dan is het helaas nog niet mogelijk om zakelijk digitaal voor uw klanten op te treden.
  • bent u grensarbeider of niet-Nederlander die buiten Nederland woont en een band heeft met de Nederlandse overheid, dan kunt u geen DigiD krijgen en kunt u daardoor ook geen digitale berichten ontvangen.

  Aan een oplossing voor deze groepen wordt nog gewerkt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Logius. De ombudsman dringt erop aan dat dit nu snel wordt geregeld.

  Ik heb een klacht over MijnOverheid en de Berichtenbox

  Wij staan voor u klaar! Maar u moet wel eerst een klacht indienen bij de overheidsinstantie waar de klacht over gaat. Het klachtenformulier van MijnOverheid is lastig te vinden.

  Als u dit al hebt gedaan, kunnen wij samen met u bekijken wat de Nationale ombudsman voor u kan betekenen. U leest er meer over op onze website.

  Bijlagen

  Samenvatting rapport (pdf, 111.96 kB)