Afwijzing dubbele kinderbijslag ook schriftelijk toelichten

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  jongen in rolstoel

  De Sociale Verzekeringsbank  (SVB) moet een afwijzing voor dubbele kinderbijslag beter motiveren. Dat zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ouders van wie een aanvraag is afgewezen hebben bij de ombudsman geklaagd dat zij uitsluitend telefonisch uitleg krijgen, maar niet schriftelijk. Zij willen de toelichting bij de beslissing op papier om deze rustig te kunnen nalezen en met iemand anders te kunnen bespreken. Ook voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de beslissing is een schriftelijke onderbouwing van belang.

  Ouders van kinderen die thuis wonen maar wel intensieve zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke beperking, kunnen een aanvraag doen voor dubbele kinderbijslag. Hierbij zijn twee overheidsorganisaties  betrokken: de SVB en het  Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De SVB neemt het besluit over toekenning van de dubbele kinderbijslag. Het CIZ adviseert de SVB of er sprake is van intensieve zorg.

  Telefonische toelichting niet voldoende

  Mensen mogen verwachten dat de overheid haar besluiten duidelijk uitlegt. Dat betekent dat de overheid aangeeft op welke wettelijke bepalingen het besluit is gebaseerd, van welke feiten is uitgegaan en hoe zij rekening heeft gehouden met de belangen van burgers. Als het CIZ vindt dat er geen sprake is van intensieve zorg, dan wordt dit telefonisch toegelicht aan de ouders. Een telefonische toelichting is prima, maar de Nationale ombudsman vindt dat de overheid niet van burgers mag verwachten dat zij de motivering van een besluit uitsluitend telefonisch tot zich nemen en begrijpen. Het is veel informatie, het gesprek vindt doorgaans met een van de ouders plaats en een afwijzing kan voor ouders emotioneel zijn.

  De Nationale ombudsman vraagt de minister van SZW en de staatssecretaris van VWS om samen met het CIZ en de SVB, ervoor te zorgen dat ouders een schriftelijke toelichting krijgen op hun aanvraag voor dubbele kinderbijslag, vooral wanneer deze wordt afgewezen.

  Bijlagen

  Zorgenbrief over telefonische toelichting besluit dubbele kinderbijslag (pdf, 211.61 kB)