Ombudsman vraagt 283 gemeenten naar klachten sociaal domein

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  oudere dame met verpleegster

  De Nationale ombudsman vraagt alle 283 bij hem aangesloten gemeenten hoe zij omgaan met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk. De ombudsman onderzoekt hoe gemeenten de behandeling van klachten hebben geregeld en welke afspraken er zijn gemaakt met contractpartners zoals zorgaanbieders. Volgens zijn eerder geformuleerde 'gouden regels' moeten inwoners altijd kunnen rekenen op een luisterend oor van hun gemeente en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

  Dit is de tweede fase van zijn onderzoek naar het sociaal domein. In juni dit jaar startte de ombudsman dit onderzoek uit eigen beweging. Hij ontving sinds januari 2015 geregeld klachten en signalen van burgers voor wie onvoldoende duidelijk is hoe het zit met bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het sociaal domein, zeker na de decentralisaties. Zij weten niet altijd bij welke instantie zij moeten aankloppen met een hulpvraag, probleem of klacht.

  In de eerste fase van zijn onderzoek heeft de ombudsman de ontvangen klachten en signalen van burgers geanalyseerd en heeft hij gesproken met de verantwoordelijke ministeries en  belangenorganisaties. In deze tweede fase wordt gekeken naar de dienstverlening aan de burger, zoals laagdrempeligheid, oog voor maatwerk en persoonlijk contact.

   

  Bijlagen

  Brief aan gemeenten.pdf (pdf, 318.17 kB)