Jeugdhulp

Iedere gemeente organiseert jeugdhulp anders. Vaak zijn daar meerdere instanties bij betrokken. Voor jeugdzorg kunt u bijvoorbeeld terecht bij het gemeentelijk jeugdteam in de wijk. Of bij een Centrum voor Jeugd en Gezin. Hebt u een vraag voor de gemeente over jeugdhulp? Bent u het bijvoorbeeld niet eens met het onderzoek door Veilig Thuis? Op deze pagina helpen wij u verder.

Moeder zit met kinderen op de bank

Mijn vraag gaat over

 • Ik krijg van de gemeente geen hulp voor mijn kind

  Hebt u bij de gemeente hulp gevraagd voor uw kind, maar krijgt u die niet? Dat is erg vervelend, zeker als uw kind hulp nodig heeft.

  Als u van de gemeente bericht heb gekregen met een officieel besluit, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Meestal leest u bij het besluit hoe u dat moet doen. Ook op de gemeentelijke website kunt u meer lezen over het indienen van bezwaar.

  Hebt u geen officieel besluit gekregen? Maar wilt u wel laten weten dat u het niet eens bent? Of bent u niet tevreden over de manier waarop uw hulpvraag is beantwoord? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

  U kunt met vragen ook terecht bij de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij zijn gespecialiseerd in jeugdhulp. En kunnen met u meedenken en u informatie geven.

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de gemeente? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik vind de aanpak van het wijkteam of Veilig Thuis niet goed

  Bij een hulpvraag kan het wijkteam in uw buurt of Veilig Thuis inspringen. Zij denken mee over wat goed is voor uw kind of kinderen. Bent u het niet eens met hun aanpak? Of vindt u de manier van werken niet prettig? Geef dat altijd eerst aan bij het wijkteam of Veilig Thuis. In een gesprek kan er vaak meer duidelijk worden.  

  U kunt met vragen ook terecht bij de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij zijn gespecialiseerd in jeugdhulp. En kunnen met u meedenken en u informatie geven.

  Komt u er samen met de instanties niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik ben het niet eens met het onderzoek door Veilig Thuis

  Het is de taak van Veilig Thuis om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld te onderzoeken. Heeft Veilig Thuis een onderzoek gedaan naar uw thuissituatie? Maar bent u het niet eens met de manier waarop dit onderzoek is gedaan? Geef dat altijd eerst aan bij Veilig Thuis. In een gesprek kan er vaak meer duidelijk worden. Als dat niet helpt, kunt u een klacht indienen bij Veilig Thuis in uw regio.

  U kunt met vragen ook terecht bij de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij zijn gespecialiseerd in jeugdhulp. En kunnen met u meedenken en u informatie geven.

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • De jeugdzorgwerker is op de hand van mijn ex-partner

  Hebt u een jeugdzorgwerker en bent u daar niet tevreden mee? Bijvoorbeeld omdat u het gevoel hebt dat hij of zij meer met uw ex-partner meedenkt dan met u?

  U kunt contact opnemen met de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij zijn gespecialiseerd in jeugdhulp. En kunnen met u meedenken over wat u kunt doen. Een eerste stap is vaak een gesprek met de teamleider en de jeugdzorgwerker/jeugdbeschermer. U kunt ook zelf om zo’n gesprek vragen.

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Er staan onwaarheden in een rapportage over mijn kind

  Jeugdhulpinstanties willen uw kind goed kunnen helpen. Ze gebruiken daarvoor ook rapportages over de situatie van uw kind. Het is dus belangrijk dat wat in deze rapportages staat, klopt.

  Leest u iets in een rapportage dat niet klopt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de instantie die het rapport heeft gemaakt. Zij kunnen dan bekijken of ze de informatie kunnen aanpassen. Als u niet tevreden bent met hoe zij uw vraag behandelen, kunt u een klacht indienen.

  U kunt met vragen ook terecht bij de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Zij zijn gespecialiseerd in jeugdhulp. En kunnen met u meedenken en u informatie geven.

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555