Meldpunt klachtbehandeling over boa's

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  boa's op straat

  Momenteel is de ombudsman bezig met een onderzoek naar de klachtbehandeling over buitengewoon opsporingsambtenaar (boa's). Naar aanleiding van ons meldpunt over boa's hebben we via de mail en telefoon zo'n 80 signalen ontvangen. Het meldpunt was geopend van 14 november tot en met 5 december 2016.

  We wilden graag weten of mensen weleens een klacht hebben ingediend of wilden indienen over een boa. Waar lopen ze tegenaan? Weten zij waar zij de klacht moeten indienen? Werd de klacht naar tevredenheid afgehandeld? Werden zij gewezen op een instantie waar ze naar toe kunt stappen als ze het niet eens waren met de uitkomst van de klachtbehandeling?

  Gesprekken

  Alle signalen hebben we geregistreerd. Met verschillende mensen die zo'n signaal hebben gegeven, zijn we in gesprek gegaan. Uit deze gesprekken blijkt dat mensen soms niet weten waar ze een klacht in moeten dienen. Als dat wel het geval is, wordt in de klachtafhandeling niet altijd ingegaan op de kern van de klacht of wordt er niet aan burgers verteld wat er met de klacht is gebeurd. Het komt ook voor dat de verwijzing naar de ombudsman als tweedelijns klachtbehandelaar ontbreekt in de klachtafhandeling. Daarnaast vertellen mensen ons dat zij uit angst voor vergeldingsacties geen klacht hebben ingediend. Maar we ontvingen ook positieve signalen dat de klachtbehandeling wel goed was verlopen. 

  Rapport in het voorjaar

  Naast het meldpunt voeren we ook gesprekken met de werkgevers van boa's zoals de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, gemeenten en openbaar vervoersbedrijven. Daarnaast spreken we met de toezichthouders en direct toezichthouders op boa's en eventuele andere betrokken partijen. De uitkomsten van deze gesprekken worden met de signalen verwerkt in het rapport dat naar verwachting in het voorjaar verschijnt.

  Wat is een boa?

  U kunt boa's tegenkomen in allerlei functies, bijvoorbeeld als treinconducteur, als stadswacht, als boswachter, maar ook als inspecteur (bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit of de Arbeidsinspectie), als sociaal rechercheur of als leerplichtambtenaar. Boa's hebben bijzondere bevoegdheden om toezicht te kunnen houden, regels te handhaven en strafbare feiten op te sporen. U herkent hen aan het insigne met een hand, een staf en een schild.

   

  Bijlagen

  Openingsbrief aan minister van Veiligheid en Justitie / 7 november 2016 (pdf, 159.07 kB)