Klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)

  Op 1 juni 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) gereageerd op de aanbevelingen op ons rapport over boa's. Naar aanleiding hiervan hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden over de nadere invulling hiervan.

  Daarbij is met name gesproken over de behandeling van klachten over de boa’s in het openbaar vervoer. Hierover heeft het ministerie van J&V toegezegd om bij de volgende wijziging van de beleidsregels boa’s (verwacht per 1 juli 2018) een verwijzing op te nemen naar het OV Loket en de Geschillencommissie voor het Openbaar Vervoer.

  Over de behandeling van klachten over boa’s van private natuurbeheerders is het ministerie met onder andere Natuurmonumenten in gesprek. Tot slot heeft de ombudsman zijn ombudsvisie Professionele klachtbehandeling onder de aandacht gebracht en aangeboden hierover nader in gesprek te gaan met boa-werkgevers.

  De ombudsman constateert dat de minister inmiddels verschillende stappen heeft gezet ter verbetering van het klachtproces. De verdere ontwikkeling en uitwerking daarvan volgt hij met belangstelling.