Ombudsman onderzoekt gemeenten en eigen bijdrage inwoners Wmo

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  man in rolstoel met hulp

  De Nationale ombudsman onderzoekt de manier waarop gemeenten informatie geven over de eigen bijdrage als mensen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals huishoudelijke hulp. Hij vraagt de bijna driehonderd gemeenten waar hij gemeentelijke ombudsman voor is, onder andere of en op welke manier zij hun inwoners tijdens het keukentafelgesprek informeren over de eigen bijdrage. De ombudsman ontving zelf en via belangenvereniging Per Saldo honderden signalen van mensen die zich overvallen voelen door de hoogte van de eigen bijdrage.

  Burgers klagen dat zij niet of nauwelijks zijn geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage. Het CAK int deze eigen bijdrage onder meer op basis van de door de gemeente aangeleverde gegevens en de inkomensgegevens van de Belastingdienst. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de aanvrager, maar ook van het beleid van de gemeente. De ontvangen signalen baren de ombudsman zorgen en daarom heeft hij de gemeenten vragen gesteld over de informatieverstrekking aan de burger hieromtrent. Hij verwacht zijn onderzoek in het voorjaar van 2016 af te ronden.

  Bijlagen

  Brief aan college van Burgemeester en Wethouders inzake eigen bijdrage Wmo (pdf, 284.08 kB)