Nationale ombudsman onderzoekt Wmo in Enschede

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    man met rollator en begeleider

    De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar de wijze waarop de gemeente Enschede op onderdelen uitvoering geeft aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen van de stichting 'Sociaal Hart Enschede'. De organisatie signaleert meerdere problemen bij de uitvoering van de Wmo in Enschede.

    Het onderzoek houdt in dat medewerkers van de Nationale ombudsman naar de gemeente Enschede gaan om te praten met mensen die klachten hebben over de Wmo en om te praten met de gemeente. Tijdens een spreekuur kunnen inwoners van Enschede hun klachten aan de ombudsman voorleggen. De ombudsman hoort graag waar mensen precies tegenaan lopen, zodat hij kan bekijken wat de beste manier is om de problemen op te lossen. De ombudsman kijkt daarbij altijd eerst of hij mensen weer in gesprek kan krijgen met de gemeente. Dat is de plek waar het probleem ook kan worden opgelost.

    De ombudsman krijgt regelmatig klachten over de Wmo. Mensen klagen bijvoorbeeld over korting op huishoudelijke hulp, de hoogte van de eigen bijdrage en indicaties voor zorg.