CBR verbetert communicatie met burger

Riba é página

    Nieuwsbericht

    Een klacht die vorig jaar bij de Nationale ombudsman binnenkwam heeft ertoe geleid dat het CBR nu werkt aan betere communicatie met klanten. Voor eind dit jaar zijn de brieven zodanig aangepast dat het (tijds)verloop van CBR-procedures duidelijker is. Ook zorgt het CBR ervoor dat de burger de brieven op tijd ontvangt.  

    De zaak die aanleiding was voor de verbetering ging over een man wiens rijbewijs ongeldig was verklaard vanwege rijden onder invloed van alcohol. Het CBR liet hem pas aan het eind van de afgesproken periode zonder alcoholmisbruik weten dat de beslissing over zijn rijgeschiktheid, die wordt genomen op basis van een medische keuring door een psychiater, nog maximaal vier maanden kon duren. De man diende er bij het CBR een klacht over in en klopte uiteindelijk aan bij de Nationale ombudsman. Die vroeg het CBR de zaak met voorrang te behandelen. Heel snel daarna kreeg de man op basis van het medisch rapport van de psychiater een nieuw rijbewijs.

    Het CBR heeft ingezien dat het belangrijk is burgers zo snel mogelijk te laten weten hoe procedures over rijbewijzen werken.