2016/074 Verbeterpunten voor CBR bij behandeling van klachten over examinatoren

Rapport

Regelmatig ontvangt de Nationale ombudsman klachten over het gedrag van rijexaminatoren tijdens een rijexamen. Denk aan examinatoren die te laat komen, de persoon die examen doet uit zijn concentratie halen door bepaald gedrag of niet respectvol zijn. Mensen zijn niet altijd tevreden met de manier waarop het CBR vervolgens hun klacht behandelt. Klachtbehandeling kan de uitslag van een examen niet veranderen. Goede klachtbehandeling kan er wel voor zorgen dat mensen zich gehoord voelen. Daarom heeft de ombudsman samen met het CBR gekeken hoe zij hun klachtbehandeling kunnen verbeteren. Hieruit zijn 4 verbeterpunten gekomen die het CBR gaat aanpakken:

  1. Vaker een persoonlijk gesprek met betrokken partijen
  2. Aanpassen van de klachtafhandelingsbrieven
  3. Meer aandacht voor klachten in de opleiding
  4. Wijzen op het belang van de klachttermijn

Over een jaar kijkt de ombudsman naar het effect van deze verbeteringen.