Wijziging ingangsdatum AOW

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een man

  Op 6 december 2011 is het wetsvoorstel Wijziging ingangsdatum AOW door de Eerste Kamer aangenomen. Hierdoor zal vanaf 1 april 2012 het recht op AOW ingaan vanaf de dag dat ook het recht op AOW ontstaat, namelijk de 65e verjaardag van de AOW-gerechtigde. Tot 1 april 2012 is het zo dat het recht op AOW volgens de wet op de 65e verjaardag ontstaat, maar gaat de uitkering in op de eerste van de maand waarin de betrokkene 65 jaar wordt. Dit gaat dus veranderen. Dat betekent dat de AOW-uitkering in de maand waarin de AOW-gerechtigde 65 jaar wordt lager uitvalt. Hoeveel lager hangt af van de dag van de maand waarop de 65e verjaardag valt. Alleen als de 65e verjaardag op eerste dag van de maand valt, zal de AOW-uitkering niet lager uitvallen.

  Mensen met een WAO, WW, WIA, Anw of bijstandsuitkering ondervinden geen gevolgen van de wijziging van de ingangsdatum AOW omdat deze uitkeringen doorlopen tot aan de dag waarop zij 65 jaar worden. Ook bij mensen die nog aan het werk zijn zal er naar verwachting geen probleem ontstaan omdat de lopende cao's zullen moeten worden aangepast aan de wetswijziging.

  Gevolgen bij lopende VUT- of prepensioenregeling

  De gevolgen van de wijziging zullen vooral merkbaar zijn bij mensen die gebruik maken van een lopende VUT- of prepensioenregeling. Bij het vaststellen van het recht op de VUT- of prepensioenuitkering is destijds veelal rekening gehouden met de oude ingangsdatum van de AOW, namelijk de eerste van de maand waarin de betrokkene 65 jaar wordt. Deze mensen kunnen worden geconfronteerd met een inkomensgat omdat de AOW na 1 april 2012 niet meer direct aansluit op de VUT- of prepensioenregeling. Als de pensioenfondsen die de VUT- en prepensioenuitkeringen verzorgen niet bereid zijn om de uitkering door te betalen na de wetswijziging kan er voor sommige mensen een financieel probleem ontstaan.

  Mensen die hiermee te maken krijgen kunnen zich wenden tot de SVB voor informatie over een oplossing in hun situatie. Als mensen hierom vragen, dan kan de SVB bijvoorbeeld het maandelijkse moment van uitbetaling van de AOW-uitkering (normaliter in de laatste week van de maand) vervroegen . De volledige AOW zal dan aan het begin van die maand worden uitgekeerd en zo kan de betrokkene eerder over de AOW-uitkering beschikken. Let wel: dit kan eenmalig en alleen in de maand na de 65ste verjaardag.

  Informatie op website SVB

  Overigens informeert de SVB sinds oktober 2011 alle (aanstaande) nieuwe AOW-gerechtigden over de wetswijziging ook in de informatiebrieven die een half jaar vóór de 65 verjaardag aan AOW-gerechtigden wordt verzonden en de toekenningsbeschikkingen. Verder is uitgebreide informatie over dit onderwerp te vinden op de website van de SVB.