‘Politie mag documenten niet vernietigen tijdens Wob-procedure’

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een magazijn met dozen

  De politie moet zorgen dat documenten die opgevraagd worden op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet vernietigd worden totdat deze Wob-procedure volledig is afgerond. Hiervoor vraagt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, aandacht in een vandaag verschenen rapport. Nu komt het voor dat deze documenten vernietigd worden omdat de wettelijke bewaartermijn verstreken is, hoewel de Wob-procedure waarvoor ze nodig zijn nog loopt. De ombudsman vraagt politiekorpsen documenten dan ook gelijk veilig te stellen zodra die worden opgevraagd op grond van de Wob.

  Wob-procedure

  De Wob bepaalt dat burgers recht hebben op inzage in bepaalde overheidsdocumentatie. Zo vroeg een man in 2005 en in 2007 via een Wob-verzoek gegevens op bij de politie over demonstraties die hadden plaatsgevonden. Deze Wob-procedures duurden enige jaren omdat de man een aantal keer in bezwaar en beroep ging tegen het feit dat de politie bepaalde informatie niet wilde geven. Uiteindelijk bleek dat een aantal stukken aan het eind van de Wob-procedure niet meer beschikbaar was. Foto's waren inmiddels zoekgeraakt en beeld- en geluidsmateriaal was vernietigd. Hierop diende de advocaat van de man een klacht in bij de Nationale ombudsman.

  Uitspraak Raad van State over vernietigen documenten

  Overheidsinstanties mogen gedurende een Wob-procedure geen stukken vernietigen die onderdeel uitmaken van die procedure, ook al is de wettelijke bewaartermijn voor die stukken bereikt. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 1998 bepaald. Toch kreeg de Nationale ombudsman het afgelopen jaar verschillende signalen dat dit in de praktijk bij een aantal politiekorpsen niet altijd goed gaat.

  Aanbeveling

  De Nationale ombudsman beveelt de politie aan documenten - waaronder beeld- en geluidsmateriaal - gelijk veilig te stellen op het moment dat een Wob-verzoek wordt ingediend, dit in aansluiting op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op die manier kan voorkomen worden dat documenten worden vernietigd of kwijtraken gedurende de soms lange looptijd van zo’n procedure. Een burger mag er immers op vertrouwen dat een overheidsinstantie weet hoe ze moet handelen in een Wob-procedure en dat ze zorgt dat documenten aan het einde van de procedure nog beschikbaar zijn, aldus de ombudsman.