Nationale ombudsman zet zich in voor PTSS-slachtoffers bij politie

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Foto van de pet van een agent en een wapenstok

    Politiekorpsen gaan verschillend om met de begeleiding van agenten die lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bepaalde korpsen erkennen PTSS niet als beroepsziekte. Daardoor komen sommige agenten met PTSS in de problemen. Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft de kwartiermaker voor de Nationale politie op 23 oktober gevraagd direct serieus werk te maken van een oplossing voor dit probleem. Brenninkmeijer vindt dat alle agenten met PTSS moeten kunnen rekenen op erkenning hiervan door hun werkgever en op een serieuze behandeling. Inmiddels heeft minister Opstelten van Justitie de Tweede Kamer laten weten dat er per 1 januari 2013 een richtlijn komt voor politiekorpsen over de manier waarop met gevallen van PTSS bij de politie moet worden omgegaan.

    De ombudsman trekt zich de situatie van PTSS-ers aan. Eerder bemiddelde de ombudsman tussen vertegenwoordigers van militaire vakbonden en het Ministerie van Defensie voor veteranen met PTSS. Dit leidde tot een effectieve schaderegeling voor gewonde veteranen, waaronder degenen met PTSS. Brenninkmeijer: 'De erkenning die deze militairen hebben gekregen moet ook gelden voor medewerkers met PTSS van politie, brandweer en hulpdiensten. Het gaat hier om een kwetsbare groep mensen. Voor hen moet duidelijk zijn wat zij van hun werkgever kunnen verwachten. Want het gaat om een verschijnsel dat door het werk is ontstaan.'

    Als individuele agenten met PTSS vinden dat ze niet behoorlijk behandeld zijn door hun werkgever, dan kunnen zij zich melden bij de Nationale ombudsman. Hij kan dan bekijken wat hij voor hen kan doen.