Plotselinge stop toeslagen door Belastingdienst

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De afgelopen dagen heeft de Nationale ombudsman klachten ontvangen dat de Belastingdienst zorg-, huur- en/of kinderopvangtoeslag plotseling heeft stopgezet. Dit is veelal terug te voeren op veranderingen in de toepasselijke regelgeving, gecombineerd met een wijziging van de gezinssamenstelling. In één groep bijzondere gevallen is er een verband met de IND waarbij de status van de betrokkenen een rol speelt. De Nationale ombudsman heeft contact opgenomen met de Belastingdienst.

  De Belastingdienst geeft de volgende oplossing. Burgers die menen toch aanspraak te hebben op toeslag moeten een nieuwe aanvraag indienen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl; Mijn toeslagen. Hoewel daarvoor een termijn staat van acht weken, worden veranderingen vrijwel meteen verwerkt. Bij het indienen van een mutatie voor 2 januari 2012 wordt, als er toch recht bestaat, in januari 2012 de toeslag hersteld en vindt betaling van zowel januari als februari plaats. In het geval van acute problemen, bijvoorbeeld als er een verband is met de IND, kan natuurlijk de belastingtelefoon worden gebeld voor hulp.

  Acute problemen met huur of kinderopvang

  Voor acute problemen kan de Belastingdienst contact opnemen met de verhuurder of de kinderopvang om te informeren dat betrokkene geen blaam treft en het geld er aan komt. Een dergelijk verzoek kan via de belastingtelefoon worden gedaan.

  Bereikbaarheid Belastingtelefoon weer goed

  Naast het plotseling stopzetten, was er nog het probleem van de telefonische bereikbaarheid. Dit probleem is inmiddels verholpen.