Terugvordering kinderopvangtoeslag 'De Appelbloesem'

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  juf met kinderen

  De Nationale ombudsman ziet op dit moment geen aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond de terugvorderingen door de Belastingdienst van kinderopvangtoeslag van voormalige klanten ('vraagouders') van het gastouderbureau 'De Appelbloesem'. Het gaat hierbij om zaken als het voortzetten van de betaling van de toeslagen en de manier waarop de ouders zijn geïnformeerd in de aanloop naar de terugvorderingen. De ombudsman heeft informatie ingewonnen bij de Belastingdienst over de door de Belastingdienst gevolgde werkwijze. De Belastingdienst heeft aangegeven dat hij lering heeft getrokken uit het in februari 2010 verschenen rapport (2010/034) van de ombudsman.

  TV-programma Radar

  In het tv-programma Radar van 21 september jl. is aandacht besteed aan de terugvordering door de Belastingdienst van toegekende voorschotten kinderopvangtoeslag bij ouders die gebruik maakten van de diensten van het gastouderbureau de Appelbloesem. Het gaat daarbij om forse bedragen die worden teruggevorderd. In het programma is de Nationale ombudsman genoemd als instantie die de betrokken ouders zou kunnen helpen.

  Wat moet u doen als van u wordt teruggevorderd

  Bent u het niet eens met een terugvorderingsbeslissing van kinderopvangtoeslag? Maak dan gebruik van de mogelijkheid bezwaar en beroep in te stellen tegen die beslissing. In de beslissing waarmee het bedrag wordt teruggevorderd staat aangegeven hoe u dat kan doen. In bezwaar en beroep gaan is de enige mogelijkheid om de juistheid van de terugvorderingsbeslissing aan te vechten. Vindt u dat de Belastingdienst niet duidelijk genoeg heeft aangegeven waarom uw kinderopvangtoeslag wordt teruggevorderd? Stel in dat geval dan ook bezwaar in.

  Geef in uw bezwaarschrift aan dat:

  • het voor u niet duidelijk is waarom wordt teruggevorderd,
  • u hierover meer informatie wilt,
  • en dat u uw bezwaar verder zal onderbouwen als door de Belastingdienst meer duidelijkheid gegeven is over de reden van terugvordering.

  Denkt u er ook aan om bij het maken van bezwaar of beroep de Belastingdienst te vragen om uitstel van betaling.

  Voor een gratis juridisch advies hierover kunt u terecht bij het Juridisch Loket, telefoonnummer 0900 - 8020 (10 cent per minuut).