Ombudsman bevoegd over BES eilanden

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    De Nationale ombudsman behandelt vanaf 10 oktober 2010 klachten over de Rijksdienst Caribisch Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie op de BES eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit is vooral van belang voor BES bewoners.

    De BES eilanden zijn vanaf 10 oktober als openbaar lichaam – een bijzondere gemeente – onderdeel geworden van het Nederlands Staatsbestel. Nederlandse wetgeving zal er geleidelijk worden ingevoerd. De Nationale ombudsman kan nog geen klachten over de lokale overheden behandelen. De eilanden kunnen namelijk tot 1 januari 2012 bezien of zij hiervoor een gemeenschappelijk ombudsman kiezen of zich aansluiten bij de Nationale ombudsman.

    Werkwijze

    De manier waarop de Nationale ombudsman klachten over de overheidsinstanties op de BES eilanden behandelt, wijkt niet wezenlijk af van de wijze waarop hij klachten over overheidsinstanties in Nederland onderzoekt. Wel zal de manier van corresponderen verschillen. Daarbij zal zoveel als mogelijk gebruik gemaakt worden van digitale documenten, omdat papieren post er lang over doet.