Nationale ombudsman gaat bemiddelen voor oorlogsveteranen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van Alex Brenninkmeijer, kijkt uit raam van zijn werkkamer

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een bemiddeling tussen vertegenwoordigers van veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en het Ministerie van Defensie. In het verleden hebben de veteranen onvoldoende erkenning ervaren voor de problemen die zij ondervonden na hun inzet bij vredesmissies. Inzet van de bemiddeling is gezamenlijk te formuleren hoe omgegaan kan worden met de problemen die spelen bij deze groep veteranen.

  Een deel van de militairen komt als gevolg van ervaringen tijdens vredesmissies in psychische problemen. Het Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor het bieden van nazorg aan deze mensen. Eind 2006 heeft Defensie een aantal ontwikkelingen in gang gezet om de nazorg aan militairen te verbeteren. Zo is er een landelijk zorgsysteem voor veteranen opgezet.

  In de steek gelaten

  Een belangrijk knelpunt is nog dat zg. 'oude gevallen' zich door Defensie in de steek gelaten voelen: zij ervaren een gebrek aan nazorg en erkenning. Een deel van hen heeft als gevolg daarvan schadeclaims ingediend bij Defensie. De afhandeling daarvan gebeurt op een juridische manier en leidt tot jarenlange procedures.

  De Nationale ombudsman hecht eraan dat met deze kwetsbare groep mensen zorgvuldig wordt omgegaan. Hij gaat Defensie en vertegenwoordigers van de veteranen begeleiden bij het zoeken naar een oplossing voor de bestaande knelpunten. Alle betrokkenen vinden het belangrijk dat dit slepende probleem wordt opgelost.