Ombudsman dringt aan op snelle oplossing van problemen bij CAK

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, maakt zich zorgen over de aanhoudende stroom aan klachten over het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK). De klachten komen van mensen die een eigen bijdrage moeten betalen voor zorg buitenshuis, zoals ouderen, gehandicapten of langdurig zieken. Zij hebben grote problemen met onduidelijke of verkeerde facturen, de slechte telefonische bereikbaarheid van het CAK en ze krijgen geen reactie op hun vragen of bezwaarschriften. De ombudsman heeft het CAK dringend opgeroepen om met een plan van aanpak te komen voor de oplossing van de problemen.

    Sinds 2007 is het CAK verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de eigen bijdrage van mensen die zorg buitenshuis ontvangen. Dit zijn bijvoorbeeld gehandicapten of ouderen of langdurig zieken die in een verzorgingstehuis verblijven of tijdelijk in een verpleeghuis. De problemen bij het CAK spelen vooral sinds november 2007. Toen informeerde het CAK deze mensen over veranderingen in de berekening van de eigen bijdrage en verstuurde hierover honderdduizenden beschikkingen. Vanwege de plotselinge verhoging van de eigen bijdrage maakten veel mensen bezwaar. Sindsdien ontvangt de Nationale ombudsman een stroom aan klachten over het CAK. Mensen klagen over slechte telefonische bereikbaarheid, uitblijven van reactie op bezwaarschrift en onduidelijke of verkeerde facturen.

    Het CAK heeft al herhaaldelijk aangegeven de problemen te zullen oplossen. Tot op dit moment is dit echter niet gelukt. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door ingewikkelde wetgeving die ook voortdurend vanwege politieke wensen verandert. De problematiek bij het CAK baart de Nationale ombudsman grote zorgen. Vooral omdat ouderen, gehandicapten en langdurig zieken en hun familie de dupe zijn van problemen bij het CAK. De Nationale ombudsman licht zijn zorgen toe tijdens televisieprogramma Kassa.

    Heeft u dit probleem ook? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. Dit kunt u doen door het klachtenformulier op deze website in te vullen. Wilt u meer informatie, dan kunt u ons vanaf maandag 29 september gratis bellen op 0800 33 55 555.