Klachten voorlopige aanslag 2005

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De Belastingdienst heeft aan een groot aantal belastingplichtigen voor het eerst een voorlopige aanslag opgelegd. Deze aanslag is gebaseerd op uw aangifte van vorig jaar. De Nationale ombudsman heeft veel klachten ontvangen over deze werkwijze van de Belastingdienst. De Nationale ombudsman begrijpt dat zo'n voorlopige aanslag uit de lucht kan komen vallen, maar kan uw klachten hierover helaas niet in behandeling nemen. De Belastingdienst werkt wel vaker met voorlopige aanslagen. De bedoeling hiervan is dat de tijdvakken waarover u belasting verschuldigd bent en waarin u de belasting betaalt zoveel mogelijk samenvallen.

  Wat kunt u doen?

  U kunt de voorlopige aanslag in termijnen betalen, zoals ook op het aanslagbiljet staat vermeld. Kunt u de aanslag desondanks moeilijk betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een betalingsregeling. Neemt u hiervoor contact op met uw belastingkantoor.

  Niet eens met de hoogte

  Als u het niet eens bent met de hoogte van de voorlopige aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan voor de Belastingdienst aanleiding zijn de aanslag te verminderen of te vernietigen. Zolang niet op het bezwaarschrift is beslist krijgt u uitstel van betaling. U moet daar dan in het bezwaarschrift wel nadrukkelijk om vragen. In het bezwaarschrift moet ook staan welk bedrag volgens u teveel wordt gevraagd. En u moet toelichten waarom u dat vindt.