Vraag en antwoord wisseling Kinderombudsman

Op deze pagina

  Interview

  Hoe gaat de procedure om een nieuwe Kinderombudsman te benoemen?

  Half januari heeft de Nationale ombudsman een brief gestuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vacatures van de substituut-ombudsmannen die per 1 april 2016 ontstaan. In deze brief vraagt de Nationale ombudsman de Tweede Kamer om zo spoedig mogelijk in overleg te gaan over deze vacatures. Daarbij geeft hij aan dat de vacature voor Kinderombudsman de hoogste prioriteit heeft. In de procedurevergadering van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken op 28 januari heeft de commissie naar aanleiding van deze brief besloten om zo snel mogelijk met de Nationale ombudsman in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 3 februari.

  De Nationale ombudsman en de Tweede Kamer geven de procedure om te komen tot de benoeming van een nieuwe Kinderombudsman de hoogste prioriteit. De procedure is als volgt:                                            

  • De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken stelt een subcommissie Benoeming substituut ombudsman/Kinderombudsman in. Dit is gebeurd op 4 februari. Op 11 februari is de samenstelling van deze subcommissie bekend gemaakt.
  • De Nationale ombudsman stelt een concept-profiel op en bespreekt dit met de leden van de subcommissie in een besloten gesprek.
  • De Nationale ombudsman stelt het profiel voor de Kinderombudsman vast. De vacature wordt gepubliceerd.
  • De Nationale ombudsman selecteert en spreekt met kandidaten, samen met substituut-ombudsman Joyce Sylvester en drie externen, onder wie een jongere. De Nationale ombudsman doet aan de Tweede Kamer een voordracht van tenminste drie kandidaten. Dit is gebeurd op 21 maart.  De Nationale ombudsman heeft drie kandidaten geselecteerd die allen voldoen aan het profiel van Kinderombudsman. De subcommissie Benoeming Kinderombudsman heeft –na gesprekken met de kandidaten- besloten twee van hen in volgorde van voorkeur voor te dragen voor de benoeming van Kinderombudsman.
  • De Tweede Kamer benoemt de nieuwe Kinderombudsman. Deze stemming vond plaats op dinsdag 5 april. Lees hier een toelichting op de gevolgde procedure.
  • De Kamervoorzitter beëdigt de nieuwe Kinderombudsman.

  Zie verder de Wet op de Nationale ombudsman

  Worden het werkveld en de kinderen betrokken bij de selectieprocedure voor de nieuwe Kinderombudsman?

  Jazeker. Net zoals bij de selectie van de eerste Kinderombudsman, laat de Nationale ombudsman zich ook nu adviseren door iemand uit het werkveld, een vertegenwoordiger van jeugdigen en de substituut ombudsman (Joyce Sylvester).

  Houdt de Kinderombudsman op met bestaan?

  Uiteraard blijft de Kinderombudsman bestaan, dit is wettelijk geregeld. Het werk van het instituut Kinderombudsman gaat nu en ook in de toekomst gewoon door. Mensen kunnen net als altijd klachten indienen, het team van de Kinderombudsman blijft aan het werk. De Nationale ombudsman heeft de voorzitter van de Tweede Kamer geschreven dat het zoeken van een nieuwe persoon als  Kinderombudsman de hoogste prioriteit heeft.

  Waarom gaat de Kinderombudsman weg?

  De Nationale ombudsman wordt in zijn werk ondersteund door substituut-ombudsmannen. Eén van deze substituut-ombudsmannen is als Kinderombudsman benoemd. In de wet is vastgelegd wanneer de ambtstermijnen van substituut-ombudsmannen verlopen.  Dat is één jaar na het vertrek van de ombudsman die zijn of haar voordracht aan de Tweede Kamer heeft gedaan. Dit is zo in de wet geregeld om de nieuwe Nationale ombudsman de kans te geven een eigen team samen te stellen en nieuwe accenten te leggen. 

  Welke nieuwe accenten wil de ombudsman leggen in de organisatie?

  Die nieuwe accenten volgen uit onze missie en visie, die vertalen we door naar ons werk en de organisatie.

  Heeft de Nationale ombudsman de Kinderombudsman ontslagen?

  De ambtstermijn van de huidige Kinderombudsman Marc Dullaert verloopt per 1 april. Zijn vertrek is vastgelegd in de wet. Hij is niet ontslagen. In de wet staat wanneer de ambtstermijn van de Kinderombudsman stopt. Dat is één jaar na het vertrek van de ombudsman die de voordracht aan de Tweede Kamer heeft gedaan.  

  Wanneer komt er een nieuwe Kinderombudsman?

  Marc Dullaert is tot 1 april a.s. de Kinderombudsman. Voor de Nationale ombudsman heeft het de hoogste prioriteit dat er zo snel mogelijk een nieuwe Kinderombudsman komt. Hiervoor moet hij in gesprek met de Tweede Kamer. De Tweede Kamer benoemt uiteindelijk een nieuwe Kinderombudsman. 

  Klacht over het besluit om de termijn van de huidige Kinderombudsman niet te verlengen?

  U kunt hierover geen klacht indienen bij de Nationale ombudsman of over de Nationale ombudsman zelf klagen. Waarom niet? In de wet is bewust gekozen voor een Nationale ombudsman die onafhankelijk is van welke instantie dan ook. Er is daarom ook geen externe onafhankelijke (klacht)instantie die toezicht houdt op de Nationale ombudsman.

  Bijlagen

  De procedure benoeming Kinderombudsman (pdf, 75.78 kB)