De organisatie

Bureau Nationale ombudsman

Wie is de Nationale ombudsman?

Reinier van Zutphen is sinds april 2015 de Nationale ombudsman voor een termijn van 6 jaar. 
Substituut-ombudsmannen zijn Joyce Sylvester en Kinderombudsman Margrite Kalverboer.

Wat doet de Nationale ombudsman?

Wij behandelen klachten van burgers over de overheid. Ook laten wij overheidsinstanties weten hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren. Bij problemen of klachten kunnen we een onderzoek starten. Daaraan moeten alle betrokkenen verplicht meewerken.

Onze missie en visie

Wat gelooft en drijft onze organisatie? Dat hebben we verwoord in onze missie: "wij geloven dat het perspectief van burgers geborgd moet worden in alles wat de overheid doet." Op welke manier maken wij als organisatie deze missie waar? Dat staat in onze visie:

  • Door burgers (op weg) te helpen als het misgaat tussen hen en de overheid: door burgers de weg te wijzen naar het juiste loket. Door ze te empoweren met adviezen en tools. En door op een effectieve manier onderzoek te doen. (re-actief)
  • Door overheden uit te dagen anders te kijken naar diensten, processen en innovaties: door met een team van specialisten te kijken naar alles wat de overheid doet. Door na te denken over manieren waarop het anders en beter kan. Met meer oog  voor het perspectief van de burger. Om overheden hier vervolgens op aan te spreken. En ze uit te dagen om zaken te verbeteren. (pro-actief)

Onafhankelijk en onpartijdig bureau

Wij zijn een  onafhankelijk en onpartijdig bureau. Zo’n 170 specialisten staan de Nationale ombudsman bij in zijn werk. We werken in drie sectoren:

  • Sector Veiligheid, Migratie en Mobiliteit)
  • Sector Inkomen en Onderwijs
  • Sector Wonen en Zorg

De Facilitaire dienst, ICT, secretariaten, Communicatie en Bibliotheek, Strategie en Beleid en Personeel en Financiën ondersteunen het bureau Nationale ombudsman op een andere manier.

Directeur bureau

peter tunnisen

Peter Tunnisen is algemeen directeur van het bureau van de Nationale ombudsman en geeft daarmee leiding aan de ongeveer 170 medewerkers.

 


Wij staan voor u klaar

Iedere werkdag staan medewerkers van de Nationale ombudsman voor u klaar. Bel hiervoor met ons gratis nummer (0800) 33 55 555. Wij luisteren naar uw verhaal. Soms krijgt u een verwijzing of een advies over een klachtenprocedure. Het kan zijn dat we meer informatie van u nodig hebben om te bepalen wat wij voor u kunnen doen. Als het nodig is, komen we meteen voor u in actie. Zoekt u contact met ons via Twitter of Facebook, dan krijgt u reactie van ons webcareteam.

De Nationale ombudsman en de Tweede Kamer

De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat, net als de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en de Algemene Rekenkamer. Deze Hoge Colleges zijn onafhankelijk van de regering. De Tweede Kamer benoemt de Nationale ombudsman en de substituut ombudsman. Dit doet zij voor een periode van zes jaar. Jaarlijks brengt de Nationale ombudsman verslag uit aan de Tweede Kamer.

Beheer begroting Nationale ombudsman

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties beheert de begroting van de Nationale ombudsman. Hierbij is het belangrijk dat de minister de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de Nationale ombudsman respecteert.

Hoe wordt de Nationale ombudsman benoemd?

Aanbeveling door een commissie

De Tweede Kamer bepaalt wie Nationale ombudsman wordt. Als zij een nieuwe ombudsman zoeken, stellen zij hiervoor een vacature open. Er is een speciale commissie die de sollicitatieprocedure begeleidt en de Tweede Kamer hierover adviseert. In de wet staat wie er in deze commissie zit (artikel 2, tweede lid). Dit zijn de vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de president van de Algemene Rekenkamer.

Termijn van zes jaar

De Tweede Kamer benoemt de Nationale ombudsman voor een periode van zes jaar (artikel 2, derde lid). Na die zes jaar kan dezelfde persoon herbenoemd worden. Zijn functie wordt dan verlengd voor zes jaar.

Onpartijdig en onafhankelijk

De Nationale ombudsman moet zijn taken onpartijdig en onafhankelijk kunnen uitvoeren. Daarom mag hij naast zijn werk als ombudsman sommige andere openbare functies niet uitvoeren. Zo komt het vertrouwen in zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid niet in gevaar (artikel 5).

Functie eisen

In de wet staat niet welke achtergrond of ervaring de Nationale ombudsman moet hebben. Wel zijn kennis van het recht en van het openbaar bestuur duidelijke richtlijnen.

Ontslag

De Tweede Kamer kan de Nationale ombudsman alleen ontslaan met speciale redenen. Deze redenen staan in de wet. Bijvoorbeeld als de ombudsman dingen doet die het vertrouwen in hem beschadigen (artikel 3, tweede lid, onder g). Dezelfde regels gelden voor het ontslaan van rechters.

Rechtspositie en salaris

In de wet staat dat de Nationale ombudsman dezelfde rechtspositie heeft als politici (artikel 6). In een aparte wet staat welk salaris de Nationale ombudsman ontvangt.

Benoeming substituut ombudsman

In de Wet Nationale ombudsman staat dat de Tweede Kamer één of meer substituut ombudsmannen kan benoemen. De Tweede Kamer doet dit na een aanbeveling van de Nationale ombudsman. Als er een nieuwe Nationale ombudsman komt, mag hij een eigen aanbeveling doen voor een substituut ombudsman. Dat betekent dat een substituut ombudsman gekoppeld is aan de specifieke persoon die op dat moment de Nationale ombudsman is.

Taken

Een substituut ombudsman ondersteunt de Nationale ombudsman bij zijn werk. En als de Nationale ombudsman vertrekt, neemt een substituut ombudsman tijdelijk zijn taken over. Dit doet hij tot het moment dat de Tweede Kamer een nieuwe Nationale ombudsman benoemt.

Bestuurskosten

Het Bureau Nationale ombudsman maakt voor de ambtsdragers bestuurskosten:

  • Kosten voor voorzieningen voor de Nationale ombudsman en substituut ombudsman(nen) die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun functie (bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet);
  • Vaste vergoedingen voor kosten die de Nationale ombudsman en de substituut ombudsman moeten maken voor voorzieningen die hen helpen hun functie uit te voeren (bijvoorbeeld reiskosten voor het onderhouden van externe relaties of zakelijke maaltijden).

Bekijk de bestuurskosten voor 2017

Bekijk de bestuurskosten voor 2016

Bekijk de bestuurskosten voor 2015

Faciliteiten, geschenken en nevenfuncties

In de leeswijzer ‘Faciliteiten, Geschenken en Nevenfuncties ambtsdragers’ staat wat de Nationale ombudsman en de substituut ombudsman wel en niet kunnen declareren. De regels hiervoor zijn opgesteld door de overheid (‘Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman’ en aanvullend intern beleid).

Buitenlandse dienstreizen

Medewerkers van Bureau Nationale ombudsman maken buitenlandse reizen onder andere voor gesubsidieerde projecten of op uitnodiging van een andere partij die de kosten betaalt. De vergoeding die de medewerkers hiervoor krijgen en hoe gereisd wordt, is vastgelegd in de reisregeling buitenland. Deze regeling geldt voor een groot heel van de Rijksoverheid.

Reiskosten

De Nationale ombudsman heeft geen dienstauto en ook geen chauffeur in dienst. Het Bureau Nationale ombudsman maakt gebruik van een taxivervoersbedrijf voor het vervoer van de Nationale ombudsman en de substituut ombudsmannen. De kosten hiervan vallen onder bestuurskosten.