De organisatie

Op deze pagina

  De Nationale ombudsman

  Wie is de Nationale ombudsman?

  Reinier van Zutphen is sinds april 2015 de Nationale ombudsman voor een termijn van 6 jaar. 
  Substituut-ombudsmannen zijn Joyce Sylvester en Kinderombudsman Margrite Kalverboer.

  Wat doet de Nationale ombudsman?

  Wij behandelen klachten van burgers over de overheid. Ook laten wij overheidsinstanties weten hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren. Bij problemen of klachten kunnen we een onderzoek starten. Daaraan moeten alle betrokkenen verplicht meewerken.

  Onze missie en visie

  Wat gelooft en drijft onze organisatie? Dat hebben we verwoord in onze missie: "wij geloven dat het perspectief van burgers geborgd moet worden in alles wat de overheid doet." Op welke manier maken wij als organisatie deze missie waar? Dat staat in onze visie:

  • Door burgers (op weg) te helpen als het misgaat tussen hen en de overheid: door burgers de weg te wijzen naar het juiste loket. Door ze te empoweren met adviezen en tools. En door op een effectieve manier onderzoek te doen. (re-actief)
  • Door overheden uit te dagen anders te kijken naar diensten, processen en innovaties: door met een team van specialisten te kijken naar alles wat de overheid doet. Door na te denken over manieren waarop het anders en beter kan. Met meer oog  voor het perspectief van de burger. Om overheden hier vervolgens op aan te spreken. En ze uit te dagen om zaken te verbeteren. (pro-actief)

  Onafhankelijk en onpartijdig

  Wij zijn onafhankelijk en onpartijdig. Zo’n 170 specialisten staan de Nationale ombudsman bij in zijn werk. We werken in drie sectoren:

  • Sector Veiligheid, Migratie en Mobiliteit
  • Sector Inkomen en Onderwijs
  • Sector Wonen en Zorg

  De Facilitaire dienst, ICT, secretariaten, Communicatie en Omgevingsmanagement en Personeel en Financiën ondersteunen de Nationale ombudsman op een andere manier.

  Directeur

  Hanneke van Essen, algemeen directeur van de Nationale ombudsmanHanneke van Essen (1977) is algemeen directeur bij de Nationale ombudsman sinds november 2018. Zij studeerde klinische- en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Voordat zij bij de Nationale ombudsman werkte, heeft zij in verschillende functies gewerkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

   

   

  Wij staan voor u klaar

  Iedere werkdag staan medewerkers van de Nationale ombudsman voor u klaar. Bel hiervoor met ons gratis nummer (0800) 33 55 555. Wij luisteren naar uw verhaal. Soms krijgt u een verwijzing of een advies over een klachtenprocedure. Het kan zijn dat we meer informatie van u nodig hebben om te bepalen wat wij voor u kunnen doen. Als het nodig is, komen we meteen voor u in actie. Zoekt u contact met ons via Twitter of Facebook, dan krijgt u reactie van ons webcareteam.

  De Nationale ombudsman en de Tweede Kamer

  De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat, net als de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en de Algemene Rekenkamer. Deze Hoge Colleges zijn onafhankelijk van de regering. De Tweede Kamer benoemt de Nationale ombudsman en de substituut ombudsman. Dit doet zij voor een periode van zes jaar. Jaarlijks brengt de Nationale ombudsman verslag uit aan de Tweede Kamer.

  Beheer begroting Nationale ombudsman

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties beheert de begroting van de Nationale ombudsman. Hierbij is het belangrijk dat de minister de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de Nationale ombudsman respecteert.

  Hoe wordt de Nationale ombudsman benoemd?

  Aanbeveling door een commissie

  De Tweede Kamer bepaalt wie Nationale ombudsman wordt. Als zij een nieuwe ombudsman zoeken, stellen zij hiervoor een vacature open. Er is een speciale commissie die de sollicitatieprocedure begeleidt en de Tweede Kamer hierover adviseert. In de wet staat wie er in deze commissie zit (artikel 2, tweede lid). Dit zijn de vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de president van de Algemene Rekenkamer.

  Termijn van zes jaar

  De Tweede Kamer benoemt de Nationale ombudsman voor een periode van zes jaar (artikel 2, derde lid). Na die zes jaar kan dezelfde persoon herbenoemd worden. Zijn functie wordt dan verlengd voor zes jaar.

  Onpartijdig en onafhankelijk

  De Nationale ombudsman moet zijn taken onpartijdig en onafhankelijk kunnen uitvoeren. Daarom mag hij naast zijn werk als ombudsman sommige andere openbare functies niet uitvoeren. Zo komt het vertrouwen in zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid niet in gevaar (artikel 5).

  Functie eisen

  In de wet staat niet welke achtergrond of ervaring de Nationale ombudsman moet hebben. Wel zijn kennis van het recht en van het openbaar bestuur duidelijke richtlijnen.

  Ontslag

  De Tweede Kamer kan de Nationale ombudsman alleen ontslaan met speciale redenen. Deze redenen staan in de wet. Bijvoorbeeld als de ombudsman dingen doet die het vertrouwen in hem beschadigen (artikel 3, tweede lid, onder g). Dezelfde regels gelden voor het ontslaan van rechters.

  Rechtspositie en salaris

  In de wet staat dat de Nationale ombudsman dezelfde rechtspositie heeft als politici (artikel 6). In een aparte wet staat welk salaris de Nationale ombudsman ontvangt.

  Benoeming substituut ombudsman

  In de Wet Nationale ombudsman staat dat de Tweede Kamer één of meer substituut ombudsmannen kan benoemen. De Tweede Kamer doet dit na een aanbeveling van de Nationale ombudsman. Als er een nieuwe Nationale ombudsman komt, mag hij een eigen aanbeveling doen voor een substituut ombudsman. Dat betekent dat een substituut ombudsman gekoppeld is aan de specifieke persoon die op dat moment de Nationale ombudsman is.

  Taken

  Een substituut ombudsman ondersteunt de Nationale ombudsman bij zijn werk. En als de Nationale ombudsman vertrekt, neemt een substituut ombudsman tijdelijk zijn taken over. Dit doet hij tot het moment dat de Tweede Kamer een nieuwe Nationale ombudsman benoemt.

  Bestuurskosten

  De organisatie maakt voor de ambtsdragers bestuurskosten:

  • Kosten voor voorzieningen voor de Nationale ombudsman en substituut ombudsman(nen) die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun functie (bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet);
  • Vaste vergoedingen voor kosten die de Nationale ombudsman en de substituut ombudsman moeten maken voor voorzieningen die hen helpen hun functie uit te voeren (bijvoorbeeld reiskosten voor het onderhouden van externe relaties of zakelijke maaltijden).

  Bekijk de bestuurskosten voor 2017

  Bekijk de bestuurskosten voor 2016

  Bekijk de bestuurskosten voor 2015

  Faciliteiten, geschenken en nevenfuncties

  In de leeswijzer ‘Faciliteiten, Geschenken en Nevenfuncties ambtsdragers’ staat wat de Nationale ombudsman en de substituut ombudsman wel en niet kunnen declareren. De regels hiervoor zijn opgesteld door de overheid (‘Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman’ en aanvullend intern beleid).

  Buitenlandse dienstreizen

  Medewerkers van de Nationale ombudsman maken buitenlandse reizen onder andere voor gesubsidieerde projecten of op uitnodiging van een andere partij die de kosten betaalt. De vergoeding die de medewerkers hiervoor krijgen en hoe gereisd wordt, is vastgelegd in de reisregeling buitenland. Deze regeling geldt voor een groot heel van de Rijksoverheid.

  Reiskosten

  De Nationale ombudsman heeft geen dienstauto en ook geen chauffeur in dienst. Onze organisatie maakt gebruik van een taxivervoersbedrijf voor het vervoer van de Nationale ombudsman en de substituut ombudsmannen. De kosten hiervan vallen onder bestuurskosten.