Verbinden. Daar draait het om.

Op deze pagina

  Column
  Vrouw in gesprek

  Baukje* woont alleen en krijgt hulp bij haar huishouden en dagindeling. Ze is erg blij met deze zorg van haar gemeente. Dan besluit de gemeente haar minder uren hulp te geven. Ze vertelt: 'Door alle veranderingen in mijn zorg heb ik extra gezondheidsproblemen gekregen en viel de structuur uit mijn dagen weg.'

  In 2017 hebben we duizenden problemen opgelost die vergelijkbaar zijn met die van Baukje. Veel mensen zijn onzeker over hun situatie. We proberen het voor elkaar te krijgen dat de burger en de overheid weer met elkaar gaan praten. Dat lukt vaak. Een gesprek kan zorgen voor meer helderheid en een oplossing. Zo krijgt Baukje weer de zorg die ze nodig heeft.

  Voor Danny* loopt het dankzij de Kinderombudsman toch goed af. Hij is vijftien als hij wordt veroordeeld voor strafbare feiten. De rechter legt hem een taakstraf op en Danny moet de schade vergoeden. Betaalt hij die niet, dan moet hij vijftien dagen de jeugdgevangenis in. De taakstraf voert Danny uit, maar hij kan de schade niet vergoeden en moet dus naar de gevangenis.

  De eerste dag van de gevangenisstraf, neemt zijn vader contact op met de Kinderombudsman. Zijn zoon is sinds de veroordeling op het goede pad en hij vraagt zich af of er geen andere oplossing is. Een medewerker van de Kinderombudsman belt direct het Openbaar Ministerie. 's Avonds laat krijgt Danny's vader een telefoontje. Danny komt vrij als hij elke maand 50 euro aflost. Dit kan hij wel betalen. De volgende ochtend mag hij naar huis.

  De Veteranenombudsman behandelde een zeer langdurige kwestie. In 1950 vertrekt korporaal Slager* naar Korea. Nadat hij in een vuurgevecht een eerste gewonde in veiligheid heeft gebracht, sneuvelt hij tijdens een nieuwe poging. Zijn toenmalige commandant draagt hem voor voor een Koninklijke onderscheiding. Maar er gebeurt niets.

  Een vriend van de korporaal spant zich sindsdien in om de onderscheiding voor elkaar te krijgen. Keer op keer wijst Defensie de aanvraag af. Dan wendt de vriend zich tot de Veteranenombudsman. Die kaart de zaak opnieuw aan bij de minister van Defensie en uiteindelijk wordt een Bronzen Kruis toegekend voor 'moedig en beleidvol gedrag'.

  Drie voorbeelden van het werk van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman. Nog liever dan problemen oplossen, willen we problemen voorkomen door verbinding te zoeken met de mensen die problemen hebben met de overheid. Wij vinden dat instanties ook moeten investeren in die verbinding. Want door er snel bij te zijn, krijgen ze duidelijkheid. En kunnen ze door met hun leven. Verbinden, daar draait het om.

  *gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column


  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 31 maart jl.