Problemen met Wmo-hulpmiddelen

Wie helpt Joep weer fietsen?

Op deze pagina

  Column
  Een opa en zijn kleinzoon reparen een fiets, deze is zichtbaar in beeld.

  Joep (niet de echte naam) is 14 jaar en heeft een aangepaste fiets. Het is een Wmo-voorziening. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt hulp voor mensen, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Het wiel van de fiets van Joep is kapotgegaan. Sonja (niet de echte naam), de moeder van Joep, vraagt de leverancier om het te repareren. Deze leverancier heeft een contract met de gemeente voor het leveren van Wmo-hulpmiddelen. Na vijf dagen komt de monteur kijken en bestelt een nieuw wiel. Helaas blijkt na drieënhalve week dat er een verkeerd wiel is besteld. Sonja belt de leverancier een paar keer. Het wordt haar duidelijk dat het nog minstens twee weken zal duren voor er een nieuw wiel op de fiets gezet kan worden. In de tussentijd kan Joep de fiets al zo'n zes weken niet gebruiken. Dat betekent dat Joep niet zelfstandig naar sport, muziekles en vrienden kan. Iets wat elke puber natuurlijk graag zelf wil doen. Joep mist dit heel erg.

  Wmo-hulpmiddelen

  Sonja heeft al vaker lang moeten wachten op Wmo-hulpmiddelen. En dient daarom een klacht in bij de Nationale ombudsman. Ze vindt het niet goed dat het zo lang moet duren. Waarom zijn er geen onderdelen op voorraad? En hoezo kunnen ze geen vergelijkbaar hulpmiddel krijgen? Medewerker Ella van de Nationale ombudsman gaat er mee aan de slag. Ze belt Sonja en daarna ook de gemeente waar Joep en zijn moeder wonen. Ze vraagt de gemeente om te kijken of er een oplossing mogelijk is. De gemeente pakt het direct op. Snel daarna wordt het wiel geleverd. Joep en zijn moeder zijn enorm blij.

  Terugkerend probleem

  Toch laat Sonja nog een keer weten dat het een terugkomend probleem is.  De gemeente bespreekt dit met het bedrijf dat de fiets levert. De leverancier is het ermee eens dat het niet goed is gegaan. Hij laat weten dat hij gaat kijken wat hij beter kan doen. De gemeente gaat het ook bespreken bij de kwartaalgesprekken die ze heeft met de leverancier. De gemeente laat zien dat zij het belangrijk vindt dat het met Joep en andere inwoners goed gaat. En dat zij de mogelijkheid krijgen om zoveel mogelijk zelfstandig te leven. Hier wordt de Nationale ombudsman ook blij van. Wij vragen gemeenten al langer om beter te letten op de levering van Wmo-middelen. Omdat we zien dat meer mensen problemen hebben met de levering en reparaties van hun Wmo-hulpmiddelen.

  De personen op de foto zijn niet de personen uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 26 februari 2022.